👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - från Forntid till Antiken

Skapad 2021-01-07 15:04 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Historia
Syftet med detta arbetsområde är att vi ska ta reda på orsakerna till hur det kom sig att vi en gång började bygga och bo i städer. Att vi får reda på när vi började leva som vi gör idag och var på jorden de första civilisationerna växte fram. https://www.youtube.com/watch?v=u9tW6yFvzfc

Innehåll

Målet med undervisningen är:

- Du ska få ökad kunskap om historiska skeenden (högkulturer/flodkulturer och Antiken).

- Du ska få träna på att använda historiska begrepp.

- Träna på historisk källkritik. 

- Träna på att resonera om vilka spår vi kan se idag av Antiken (fördjupning) 

 

Såhär kommer vi att arbeta: 

- Föreläsningar. 

- Filmer.

- Diskussioner grupper och helklass. 

- Skrivuppgifter. 

- Kryssprov

-Muntlig redovisning av valt område (Antikens Grekland eller Antikens Rom)

Detta ska bedömas: 

- Deltagande under lektioner

- Skriftliga och muntliga uppgifter, kryssprov på Högkulturer och muntlig presentation av Antikens Grekland/Rom

- Skriftligt läxförhör källkritik

 

Grovplanering (preliminärt): 

V. 2. Presentation av planering & upplägg. Start genomgång Högkulturer

V 3 Arbetar med högkulturerna Mesopotamien och Egypten

V 4 Jämföra Mesopotamien med Egypten och Kina.

V 5 Repetition flodkulturer och skriftligt läxförhör.

V 6 Antikens Grekland och Rom

V 7 Arbeta med fördjupning "Guidad tur i Antikens Grekland/Rom.

V 8 Sportlov

V 9 Fördjupningsarbete Antikens Grekland & Rom

V 10 Presentationer "Guidad tur" i Antikens Grekland/Rom

V 11 Källkritik genomgång

V 12 Bedömningsuppgift Källkritik