👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa VT-21 år5

Skapad 2021-01-07 15:09 i Oxledsskolan F-6 Partille
Grundskola 5 Idrott och hälsa
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktivteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Innehåll

Du kommer att träna dig på:

 • delta och anpassa sina rörelser i olika lekar, spel och idrotter inomhus och utomhus.
 • vilka allemansrättens grundregler är.
 • att orientera
 • hur skador förebyggs
 • Säkerhet, hänsynstagande och olika perspektiv i lekar och idrotter.
 • att anpassa dina rörelser till takt och rytm
 • samtala om upplevelsen av fysisk aktivitet

HUR?

Detta gör vi på lektionerna:

 • olika lekar och spel både inomhus och utomhus i närmiljön
 • övningar och lekar med fokus på musik. Vi bekantar oss med några begrepp (puls, takt, BPM, 8:or) för ökad förståelse. Tillsammans med andra sätts rörelser till en låt som sedan övas och redovisas. 
 • resonerar tillsammans om aktiviteten; vad tränar vi, hur skador förebyggs, mm.  .
 • redskapsövningar, både i stationsform och olika banor där syftet varierar (öva att anpassa rörelsen, sammansatta grundformer, olika upplevelser av träningen)
 • resonerar kring hur vi kan förebygga skador, exempel genom uppvärmning
 • arbetar med allemansrätten på flera sätt för att få kunskap om vad som gäller i naturen
 • olika orienterings-övningar både inomhus och utomhus; passa kartan, stjärnorientering, linjeorientering, mm 

Detta kommer att bedömas:

 • din förmåga att anpassa rörelser till aktiviteten
 • din förmåga att delta i lekar, spel och idrotter
 • din förmåga att anpassa rörelsen till takt och rytm.
 • ditt hänsynstagande vid natur- och utomhusaktiviteter (Allemansrätten) samt sals-lektioner
 • din förmåga att orientera
 • din förmåga att resonera om olika fysiska aktiviteter 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6