Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prio 8:2 Algebra

Skapad 2021-01-07 15:25 i Ytterbyskolan Kungälv
Mall prio 8 kap 2, Ytterbyskolan
Grundskola 8 Matematik
Algebra, kap 2, sid 46-85 Inom algebran använder man bokstäver och symboler för att förenkla och lösa problem. Algebran är ett eget område inom matematiken, men också ett hjälpmedel inom många matematiska och naturvetenskapliga områden. Med hjälp av algebra kan man förutspå väder, skicka upp satelliter runt jorden och konstruera avancerade datorer. I detta kapitel kommer du att använda symboler för att tolka vardagliga situationer och lösa problem. Du kommer också att lära dig mer om mönster, ekvationer och problemlösning.

Innehåll

Avsnitt
2.1 Mönster
2.2 Mönster och formler
2.3 Uttryck med paranteser
2.4 Multiplikation med en parantes
2.5 Ekvationer
2.6 Mer om ekvationer
2.7 Problemlösning med ekvationer

Begrepp
algebra
mönster
aritmetisk talföljd
formel
numeriskt uttryck
algebraiskt uttryck
variabel
förenkla
likhet
ekvation
obekant
prövning

 

Du kommer att bli bedömd på ett prov i slutet av kapitlet, men du bedöms också på vad du visar under lektionerna både muntligt och skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Prio prov matris - MaTh

E
E
C
C
A
Begrepp
1b
2b
2b
3b
3b
Metod
1m
2m
2m
3m
3m
Problemlösning
1p
2p
2p
3p
3p
Resonemang
1r
2r
2r
3r
3r
Kommunikation

Ma
Prio prov matris - extra E-frågor - MaTh

Ej godkänt
Godkänt
Provresultat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: