Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SH-Lag och rätt

Skapad 2021-01-07 15:19 i Rättviksskolan Rättvik
Grundskola 7 Samhällskunskap
I arbetsområdet "Lag och rätt" kommer vi att arbeta med bland annat: lagar, rättsprocessen och hur våra domstolar är uppbyggda. Vi kommer även att få besök av polisen, som bland annat berättar om polisyrket och svarar på frågor.

Innehåll

Detta ska vi arbeta med:

  • Vad är lagar, regler och normer?
  • Från brott till straff
  • Hur domstolar är uppbyggnad och hur rättegångar går till.

Vi kommer att läsa texter, se på film, dramatisera en rättegång, ha gemensamma genomgångar, diskussioner och arbeten på grupp- och individnivå.

Vi kommer även att få besök av polisen.

Uppgifter

  • SH-Prov Lag och Rätt

  • Sh-Prov Lag och Rätt

  • Sh-Prov Lag och Rätt

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
    Sh  7-9

Matriser

Sh
Lag och rätt

På väg
E
C
A
Samhällsstrukturer
Detta har du exempelvis haft möjlighet att visa muntligt och/eller skriftligt när vi arbetade med domstolen.
Du har visat grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer inom arbetsområdet.
Du har visat goda kunskaper om olika samhällsstrukturer inom arbetsområdet..
Du har visat mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer inom arbetsområdet..
Undersöka strukturer i samhället
Detta har du exempelvis haft möjlighet att visa muntligt och/eller skriftligt när vi arbetade med olika sorters straff.
Du har visat det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du har visat det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du har visat det genom att undersöka hur rättsliga i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
Detta har du haft möjlighet att visa muntligt under lektionstid och skriftligt på provet.
Du har visat att du kan använda begrepp och förklara dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har visat att du kan använda begrepp förklara dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har visat att du kan använda begrepp och förklara dem ett väl fungerande sätt.
Påverka & påverkas
Detta har du exempelvis haft möjlighet att visa muntligt och/eller skriftligt.
Du har visat att du kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Du har visat att du kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Du har visat att du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: