Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål - SERBISKA F-3

Skapad 2021-01-07 15:29 i Modersmålsenheten Österåker
Jag kan, jag vill bara jag erhåller ”driv”
Grundskola 1 – 2 Modersmål
Den ljuvliga känslan av avspänning! Vi lär oss modersmål! Kako divno i uzbudljivo! Upoznajemo svoj maternji jezik!

Innehåll

Målet med undervisningen

Du kommer att utveckla din förmåga att läsa och förstå olika typer av texter, tolka och uppleva texter av olika ganr, utrycka dig både muntligt och skriftligt.

Bekanta dig med serbiska kultur, litteratur och samhälle.

Cilj

Развићете своју способност читања и разумевања различитих врста текстова, тумачења и доживљавања текстова различитих жанрова, изражавања усмено и писмено.

Упознајeте се са српском културом, књижевношћу и друштвом.

 

 

Sadrzaj

У предмету српски језик вежбаћемо читање и  писање (ћирилица), прошириваћемо речник помоћу текстова блиских ђаку, тумачићемо поезију, басне и бајке прилагођене узрасту. Бавићемо се народним умотворинама, загонеткама, изрекама и пословицама како бисмо боље разумели  културу српског народа. Утврдићемо стечена знања о гласовима, словима, речима и реченицама. Вежбаћемо правописна правила сходно узрасту. Подстрекиваћемо усмено изражавање прилагођено ратличитој публици.  

Centralt innehåll

I ämnet serbiskt språk kommer vi att öva på att läsa och skriva (cyrilik), vi kommer att utöka ordförrådet med hjälp av texter nära studenten, vi kommer att tolka poesi, fabler och sagor anpassade till åldern. Vi kommer att behandla folksagor, gåtor, ordstäv och ordspråk för att bättre förstå det serbiska folkets kultur. Vi kommer att bestämma den förvärvade kunskapen om ljud, bokstäver, ord och meningar. Vi kommer att öva stavningsregler efter ålder. Vi kommer att uppmuntra muntligt uttryck anpassat till olika mottagare.

Så här kommer vi att jobba:

I ämnet serbiska, kommer vi att ha mest fokus på att läsa, skriva och förstå och att uttrycka sig muntligt. Eleverna kommer att få möjlighet att träna på att utveckla sin förmåga att läsa, skriva och förstå, tolka och uppleva texter av olika slag. 

 

UNDERVISNING

Vi samtalar om bekanta händelser och lär oss nya begrepp.

Vi berättar om bilder och läser och reciterar dikter.

Jag läser olika typer av texter och  visar lässtrategier och samtalar om det vi läser. 

Vi tittar på barnfilmer och tecknat filmer.

Vi Jämförar skillnader och uttal i ljud. (bokstav)      

Vi övar och tränar bokstäver.                                                                                                                   

 Vi tränar på att skriva ord och korta meningar.                                               

 Skriva olika meddelande, SMS och mejl.                                                

Lekar och musik från område der modersmål talas.                 

.

Bedömning

Du kommer att bedömmas genom redovisningar, samtal och skrivandet.

Se bedömningsmatrisen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml

Matriser

Ml
Serbiska - bedömningsmatris för läsa, skriva och förstå, tala och samtala

Nyvå 1
Nyvå 2
Nyvå 3
Nyvå 4
LÄSA
Eleven har svårigheter att läsa. Ofta läser fel, hoppar över bokstäver och ibland försvinner hel ord.
Eleven har svårigheter vid ordavkodning. Eleven ofta läser fel men acceptabel.
Eleven läser väl bra. Rätar sig själv vid fel läsning. Har väl bra uttal.
Eleven läser mycket bra. Har god diktion, uttal och korrekt betoning.
Skriva
Eleven har problem att stava. Känner till bokstäver men har svårigheter att binda ord och meningar
Eleven har svårigheter att skriva själv, med lärares diktering kan eleven skriva.
Eleven skriver bra ock tänker på det den skriver.
Eleven skriver mycket bra
Vad du fastnar för och lägger märke till.
... att hitta det lästa ordet och dess betydelse i sitt inre ordförråd.
Med lärares hjälp: Eleven förstår textens handling och fyller ut tomrum i texten
Eleven hänger med i textens handling. Med hjälp av kamrat eller lärare du fyller ut tomrum i texten.
Eleven fyller i komplicerade tomrum i texten.
Läsförståelse
Hur förstår du det lästa?
Elevens läsförståelse är svag. Svarar på frågor med viss blandning med svenskan. Kommenterar innehållet på ett ganska enkel sätt.
Eleven har bra läsförståelse när andra läser. Svarar på frågor bra. Kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Eleven har ganska bra läsförståelse när andra läser . Svarar på frågor med väl bra språk. Kommenterar innehållet på ett väl bra sätt.
Eleven har mycket bra läsförståelse när andra läser . Svarar på frågor med väl bra språk. Kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt.
Tala och samtala
Eleven kan med ett blandning av språket tala om bekanta ämnen och ställa frågor och framföra egna åsikter (svenska-serbiska)
Eleven kan med ett lämpligt ord- och begreppsförråd tala om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt. I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Eleven kan med ett funktionellt och effektivt ord- och begreppsförråd tala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt. I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd tala om bekanta ämnen på ett mycket välutvecklat sätt. I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet mycket väl.
Kultur och samhälle
Eleven känner till lekar från områden där modersmålet talas. Känner till några högtider/traditioner från områden där modersmålets talas.
Eleven berättar hur någon vanlig helg eller tradition firas i ursprungslandet.
Eleven berättar hur någon vanlig helg eller tradition firas i ursprungslandet och jämför det med svenska förhållanden.
Eleven beskriver flera högtider/traditioner från områden där modersmålets talas på ett detaljerat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: