Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser (Ke åk4-6)

Skapad 2021-01-07 16:00 i Länna skola Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Kemi
Vad är motsatsen till surt? Är det sött?

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla dina förmågor att:

 •          Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor rör energi, miljö, hälsa och samhälle.
 •          Genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 •         Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

 •         Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 •    Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta             och bör hanteras.

 

 •          Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

 

 •          Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg

Arbetssätt

Vi samtalar och tränar då på att använda ord och begrepp. Du får träna din förmåga att beskriva, förklara, granska, motivera och undersöka.

Du får lära dig genom att titta på filmer som beskriver begreppen: surt, basiskt, pH-värde, frätande

Du får arbeta med arbetsblad och lärobok.

Du får genomföra ett enkelt experiment och dokumentera detta.

 

Du får ett test i slutet av arbetsområdet för at visa vad du kan.

Kunskapskrav

 •         Du kan utföra ett enkelt experiment och berätta om det.
 •          Du kan med hjälp av bilder dokumentera resultaten från ditt experiment.
 •          Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör arbetsområdet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 •         I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan du relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
 •          Dessutom kan du berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Bedömning

Vi kommer att göra avstämningar då vi samtalar om det vi lärt.

Du får visa vad du kan då du arbetar med din arbetsbok.

Du får avsluta med att göra ett litet test ”Kan du det här?”

Matriser

Ke
Syror och baser (Ke åk4-6)

Syror och baser

 • Ke   använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke   genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke   använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
På väg att nå kunskapskraven
Når kunskapskraven
Når längre än kunskapskraven
Ge exempel på något som är surt!
 • Ke  4-6
Jag kan inte ge något exempel på något som är surt.
Jag kan ge några olika exempel på ämnen som är sura, minst två!
Jag kan ge flera olika exempel på ämnen som är sura.
Ge exempel på något som är basiskt!
 • Ke  4-6
Jag kan inte ge något exempel på något som är basiskt.
Jag kan ge några olika exempel på något som är basiskt, minst två!
Jag kan ge flera olika exempel på basiska ämnen.
Vad kan man ha en syra till?
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
Jag vet inte vad syror är bra till.
Jag kan berätta om minst en sak som man använder syra till.
Jag kan berätta om flera användningsområden för syror.
Varför borstar vi tänderna med tandkräm?
 • Ke  4-6
Jag vet inte.
Jag kan berätta på ett enkelt sätt varför jag ska borsta mina tänder med tandkräm.
Jag kan förklara och använder orden: syra, fräter, basisk
pH-värde
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
Jag vet inte vad pH-värde är för något.
Jag kan på ett enkelt sätt berätta något om pH-värde. Jag kan använda orden surt, basiskt, neutralt och pH-värde.
Jag kan med hjälp av kemi-ord berätta om vad pH-värde är. Jag kan använda orden: surt, neutralt, basiskt, indikator, och siffrorna 0, 7 0ch 14.
Symboler
 • Ke  4-6
Jag känner inte igen symbolerna för: Varning, brandfarligt, explosivt, frätande.
Jag känner igen symbolerna för: Varning, brandfarligt, explosivt, frätande.
Jag känner igen symbolerna för: Varning, brandfarligt, explosivt, frätande och jag kan berätta vad som menas med dem och ge några exempel på olika ämnen med dessa symboler.
Försurning i naturen
 • Ke  4-6
Jag vet inte vad som menas med försurning eller surt regn.
Jag kan på ett enkelt sätt berätta om försurning i naturen. Vad det beror på, hur det märks och varför det inte är bra.
Jag kan berätta och förklara om försurning i naturen och vad man kan göra för att minska skadorna av försurningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: