Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 3A kapitel 4

Skapad 2021-01-07 15:51 i Frötuna skola Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola F – 9
Kapitel 4 i Favoritmatematik 3A. I detta kapitel ska du få lära dig om delningsdivision, innehållsdivision, att skriva division, sambandet mellan division och multiplikation, hur många gånger går ett tal i ett annat tal, division med rest, division med 10 och prioriteringsregler samt proportionalitet.

Innehåll

Tidsperiod

  •  5 veckor

Vad ska jag lära mig? 

  • Du ska lära dig prioriteringsregeln, proportionalitet, strategier för division, division med rest och sambandet mellan division och multiplikation.

Hur ska jag visa det? 

  • Delta under genomgångar, visa dina kunskaper när du färdighetstränar i boken, delta i diskussioner, samtal och gruppövningar. Göra en diagnos.

     Formativ

Kontinuerlig bedömning genom samtal och diskussioner.

     Summativ

  • Vad har jag lärt mig, diagnos

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

  • Deltagande under genomgångar, diskussioner, samtal och gruppuppgifter.
  • Färdighetsträning i boken med täta återkopplingar.

Matriser

Favoritmatematik 3A kapitel 4

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Prioriteringsregeln
Räkneordningen på multiplikationer, additioner och subtraktioner inom samma uttryck.
Jag vet inte hur man räknar ut olika uttryck med multiplikationer, division, additioner och subtraktioner.
Jag vet att man ska räkna uttryck i en viss ordning. Jag använder och räknar enligt prioriteringsregeln.
Jag vet att man ska räkna uttryck i en viss ordning. Jag använder och räknar enligt prioriteringsregeln. Jag kan skriva ett uttryck utifrån en bild.
Skala
Att förstå begreppet skala och kan bilda ett uttryck.
  • Ma  1-3
Jag kan med stöd förminska och/eller förstora en bild
Jag kan förminska och/eller förstora en bild och kan förstå begreppet skala med stöd.
Jag förstår begreppet skala och kan förminska och/eller förstora en bild
Division
Jag kan med stöd räkna division och skriva en division samt dela antal lika och dela så varje grupp har samma antal.
Jag kan räkna/skriva division och kontrollera med multiplikation samt räkna division med rest.
Jag kan skriva/räkna en division och kan skriva en division med rest samt förstå begreppen täljare, nämnare och kvot.
Proportionalitet
Jag kan med stöd förstå hälften och dubbelt.
Jag förstår att dubbelt innebär en multiplikation med 2 och hälften en division med 2.
Jag förstår olika samband t.ex. fyra gånger så mycket samt kan lösa textuppgifter som innehåller uppgifter med proportionalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: