👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår jordglob

Skapad 2021-01-07 15:59 i Öjersjö Brunn B F-4 Partille
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Du ska få lära dig jordens världsdelar och världshav. Vi pratar vidare om väderstreck och du får öva på enklare kartkunskap.

Innehåll

Mål

Det här ska du lära dig:
 • Världsdelarnas namn och läge.
 • Världshavens namn och läge.
 • Väderstreck.
 • Var betydelsefulla platser för dig ligger på jorden/kartan.

Undervisning

Så här kommer vi att arbeta:
 • Titta och prata om olika kartor i kartböcker, Goggle Earth och de stora klasskartorna som hänger vid tavlan.
 • Använda kartan för att leta efter platser.
 • Öva på väderstreck och hitta en speciell plats utifrån väderstrecken.
 • Titta på film. 
 • Öva på världsdelar och världshav på seterra.com och skolplus.se.
 • Genomgångar och diskussioner.
 • Läxor för att öva vidare på världsdelar och världshaven.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:
 • Kunna namnge och visa riktning på väderstrecken.
 • Kunna namnge världsdelarna och världshaven.
 • Kunna visa världshavens- och världsdelarnas lägen vid ett skriftligt test.
 • Kunna visa lägen på betydelsefulla platser/länder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

SO
Världsdelar och världshav

Du har visat mig i ditt arbete att du har nått målet.
Mål
Du kan namnge världsdelarna och visa dess läge.
Mål
Du kan namnge världshaven och visa dess läge.