👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri år 8 vt 2022

Skapad 2021-01-07 16:23 i Torpskolan Lerum
Kapitel 2 Geometri - Mattedirekt
Grundskola 8 Matematik
I det här avsnittet får du lära dig mer om två-och tredimensionella former och hur geometriska formler används för att lösa problem.

Innehåll

Centralt innehåll

Matte planering för Axel Moberg, vt 22

Geometri, Cirkelns omkrets, area, cirkelsektor och cirkelbåge.

Del 1.Vecka 50,51 ht 21  v.02 , 03 vt 22  sid. 86 – 96, prov  v. 6

Begrepp att kunna: cirkel, medelpunkt, radie, diameter, pi, omkrets, area, enheter, cirkelsektor, cirkelbåge, medelpunktsvinkel, dimension och geometrisk kropp.

För att förstå områden ännu bättre titta på följande filmer:-

Att räkna area och omkrets av en cirkel

https://www.youtube.com/watch?v=B5OnhUr1tW0

https://www.youtube.com/watch?v=v3-nMFy2FFQ

Omkrets och area av cirkelsektor

https://www.youtube.com/watch?v=uHhXHygSFyY

allmän om cirkelsektor och cirkelbåge

https://www.youtube.com/watch?v=LjzQHsHwkp4

 

Del II. Vecka 04 – 06   sid. 97 – 107,  prov i vecka 6.

Begränsningsyta, mantelyta och volym av rätblock

Begrepp: Kub, rätblock, cylinder, prisma, pyramid, kon och klot

Filmer:-

Om begränsnings area

https://www.youtube.com/watch?v=HBGCeodDr94

Om volym

https://www.youtube.com/watch?v=bm4URUJagNU

Del.III. Vecka 08 – 10 sid. 108 -121, prov v.11

Begrepp: Volymenheter, volym av prisma, cylinder, kon, pyramid och klot.

https://www.youtube.com/watch?v=VU5F8fciWEM

https://www.youtube.com/watch?v=i25BaJthh20

 

 

 

Matriser

Ma
Matematik

E
C
A
Begrepp
Använder och analysera matematiska bergrepp och samband mellan begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metoder
Kunna välja lämpliga matematiska metoder för beräkningar.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med mycket gott resultat.
Problemlösning
Formulerar och löser problem med hjälp av matematik.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang
Kan föra och följa matematiska resonemang, och
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation/Redovisning
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som till viss del för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt.
.Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.