Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna- kristendom, judendom, islam, buddhism och hinduism.

Skapad 2021-01-07 17:07 i Klaraskolan Halmstad
En planering för årskurs 6 om kristendom, judendom, islam, buddhism och hinduism.
Grundskola 6 Religionskunskap
Några religioner finns sedan lång tid tillbaka. De har många anhängare och är spridda över hela världen. De kallas för världsreligioner. Världsreligionerna har sina rötter i två områden i världen. Judendomen, kristendomen och islam har sitt ursprung i Mellanöstern. Hinduismen och buddhismen kommer från det område som i dag är Indien och Nepal. I åk 4 läste ni om kristendomen, judendom och islam och nu ska vi repetera dessa för att sedan lära oss mer om buddhism och hinduism och se vilka likheter och skillnader som finns mellan dessa fem religioner Några religioner finns sedan lång tid tillbaka. De har många anhängare och är spridda över hela världen. De kallas för världsreligioner. Världsreligionerna har sina rötter i två områden i världen. Judendomen, kristendomen och islam har sitt ursprung i Mellanöstern. Hinduismen och buddhismen kommer från det område som i dag är Indien och Nepal. I åk 4 läste ni om kristendomen, judendom och islam och nu ska vi repetera dessa för att sedan lära oss mer om buddhism och hinduism och se vilka likheter och skillnader som finns mellan dessa fem religioner

Innehåll

 

 

 

PLANERING RELIGION

BIG 5 – KRISTENDOMEN, JUDENDOMEN, ISLAM,

BUDDHISM OCH HINDUISM

Några religioner finns sedan lång tid tillbaka. De har många anhängare och är spridda över hela världen. De kallas för världsreligioner. Världsreligionerna har sina rötter i två områden i världen. Judendomen, kristendomen och islam har sitt ursprung i Mellanöstern. Hinduismen och buddhismen kommer från det område som i dag är Indien och Nepal.

I åk 4 läste ni om kristendomen, judendom och islam och nu ska vi repetera dessa för att sedan lära oss mer om buddhism och hinduism och se vilka likheter och skillnader som finns mellan dessa fem religioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det här häftet tillhör:­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________

 

 

 

 

DE STORA FRÅGORNA ÄR:

 

¤ VAD ÄR DET VIKTIGASTE ATT VETA OM HUR MAN SKA LEVA SITT LIV - FÖR NÅGON SOM TILLHÖR RELIGIONERNA KRISTENDOM ISLAM, JUDENOM, BUDDHISM OCH HINDUSIM?

 

¤ VILKA LIKHETER OCH SKILLNADER FINNS DET MELLAN KRISTENDOM ISLAM, JUDENDOM, BUDDHISM OCH HINDUISM?

 

 

 

HUR OCH PÅ VAD KOMMER BEDÖMNINGEN ATT GRUNDAS:

 

¤ Enskild prov – Våra fem världsreligioner

 

¤ Muntlig bedömningsuppgift i grupp – ”rundabordssamtal” där vi i våra basgrupper samtalar om likheter och skillnader mellan våra fem världsreligioner. 

 

Till båda uppgifterna finns kopplade bedömningsmatriser där det tydligt framgår vilka förmågor som bedöms och vad som krävs för olika nivåer. Utöver de båda bedömningsuppgifterna bedöms givetvis också dina insatser på lektionerna. Kom ihåg att lektionerna är en scen där du har möjlighet att visa dina olika förmågor. Enskilt, grupp eller i helklass.

 

 VILKEN HJÄLP KOMMER DU ATT FÅ?

 

¤ Min, din egen och klasskompisars respons.

 

¤ Planeringshäftet och dina anteckningar.

 

¤ Läroboken.

 

¤ Mina genomgångar och filmer.

 

¤ Stödmallen om de olika religionerna.

 

¤ Olika modeller, t.ex. analysmodellen och EPA-modellen.

 

 

 

VI KOMMER ATT ARBETA ENLIGT FÖLJANDE:

 

¤ Presentation av arbetsområdet/film.

 

¤ Övning där jag kolla av er förförståelse om kristendomens centrala begrepp (sid.4)

 

¤ PP/genomgång, film och läroboken 

 

¤ Övningsuppgift enligt EPA - centrala begrepp inom kristendomen 

¤ Övning där jag kollar av er förförståelse om judendomens centrala begrepp 

¤ PP/genomgång, film och läroboken 16-22 judendomen.

¤ Övningsuppgift enligt EPA – centrala begrepp inom judendomen 

¤ Övning där jag kollar av er förförståelse om islams centrala begrepp.

¤ PP/genomgång, film och läroboken islam.

¤ Övningsuppgift enligt EPA  - centala begrepp inom islam

¤ Övning där jag kollar av er förförståelse om buddhismens centrala begrepp. 

¤ PP/genomgång, film och läroboken buddhismen.

¤ Övningsuppgift enligt EPA – centrala begrepp inom buddhismen

¤ Övning där jag kollar av er förförståelse om hinduismens centrala begrepp.

¤ PP/genomgång, film och läroboken hinduismen.

¤ Övningsuppgift enligt EPA – centrala begrepp inom hinduismen

¤ Bedömningsuppgift i SO/SV – Enskild prov. 

¤ Övningsuppgift – Sammanfattning av våra världsreligioner

Bedömningsuppgift – ” En jämförelse mellan islam, judendom, kristendom buddhism och hinduism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖVNINGSUPPGIFT ENLIGT EPA

 

FÖRFÖRSTÅELSE ARBETSOMRÅDETS CENTRALA BEGREPP

 

 1. Välj ut de sju begrepp inom religionen som du är mest osäker på.

 2. Ta hjälp av varandra i gruppen och försök att reda ut begreppens betydelse.

 3. Redovisa för klassen de begrepp ni fortfarande är osäkra på.

 4. Avslutningsvis försöker vi tillsammans i helklass reda ut vad de begrepp betyder som ni eventuellt inte lyckats reda ut.

   

  Vilket syfte har jag med den här uppgiften?         

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  KRISTENDOMENS CENTRALA BEGREPP ÄR:

 

Arbetsområdets viktigaste begrepp

Visa genom exempel eller sätt in begreppet i en mening för att visa att du

har förstått vad begreppet betyder

Bibeln

 

Nya och gamla testamentet

 

Jesus

 

Romersk-katolska kyrkan

 

Ortodoxa kyrkan

 

Protestantiska kyrkan

 

Vatikanstaten

 

Påve

 

Sakrament

 

Dop

 

Konfirmation

 

Nattvard

 

Äktenskap

 

Bot/bikt

 

Prästvigning

 

De sjukas smörjelse

 

Helgon

 

Ikon

 

Påsk

 

Jul

 

Martin Luther

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

JUDENDOMENS CENTRALA BEGREPP ÄR:

 

Judendomens viktigaste begrepp:

Visa genom exempel eller sätt in begreppet i en mening för att visa att du

har förstått vad begreppet betyder

Abraham

 

Mose

 

10 Budorden

 

Israel

 

Jerusalem

 

Messias

 

Tanach

 

Toran

 

Synagoga

 

Sabbat

 

Kippa

 

Koscher

 

Rabbin

 

Pesach

 

Chanukka

 

Ortodoxa judar

 

 

 

Liberala judar

 

 

 

 

 

 

ISLAMS CENTRALA BEGREPP ÄR:

 

Islams viktigaste begrepp:

Visa genom exempel eller sätt in begreppet i en mening för att visa att du

har förstått vad begreppet betyder

Muslim

 

Profet

 

Muhammed

 

 Allah

 

Koranen

 

De fem pelarna

 

Trosbekännelsen

 

Bönen

 

Ramadan

 

Zakat

 

Vallfärd

 

Moské

 

Minaret

 

Imam

 

Halal

 

Haram

 

Jerusalem

 

Mecka

 

Kaba

 

Medina

 

Sunni

 

Shia

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HINDUISMENS CENTRALA BEGREPP ÄR:

 

Hinduismens viktigaste begrepp:

Visa genom exempel eller sätt in begreppet i en mening för att visa att du

har förstått vad begreppet betyder

 Bhagavadgita

 

Kast

 

Samsara

 

Reinkarnation

 

Karma

 

Moksha

 

Vishnu

 

Brahma

 

Shiva

 

Varanasi

 

Ganges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDDHISMENS CENTRALA BEGREPP ÄR:

 

Buddhismens viktigaste begrepp:

Visa genom exempel eller sätt in begreppet i en mening för att visa att du

har förstått vad begreppet betyder

Siddharta Gautama

 

Buddha

 

Tripitaka

 

Dhammapada

 

Den åttafaldiga vägen

 

Nirvana

 

Meditation

 

Stupa/Pagod

 

Vesak

 

Mahayana

 

Theravada

 

Varanasi

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖVNINGSUPPGIFT ENLIGT EPA

 

KRISTENDOMENS CENTRALA BEGREPP

 

 

 

UPPGIFT: Som en sammanfattning på kristendomen ska du i den här uppgiften repetera de viktigaste begreppen inom kristendomen. Para ihop rätt begrepp med rätt förklaring. Sätt rätt siffra efter varje begrepp.

 

 1. Försöka först själv att lösa uppgiften.

 2. Läs upp era svar för varandra i era basgrupper och skapa tillsammans gruppens bästa svar.

 3. Sedan läser grupperna upp sina svar i helklass och vi lär av varandra.

 

Vilka förmågor är det som du övar på den här uppgiften?

 

BEGREPP              FÖRKLARING

 

Bibeln _____         1. Högsta ledaren för den romersk katolska kyrkan

 

Nya och gamla      

 

testamentet ____   2. Helig bild 

 

Jesus _____         3. Helig handling

 

Romers-katolska    

 

kyrkan _____        4. Största kristna högtiden

 

Ortodoxa               

 

kyrkan_____         5. Grundaren av den protestantiska kyrkan 

 

Protestantiska       

 

kyrkan _____        6. Kristen högtid som firas till minne av Jesu                                                

 

                           födelse

 

   Vatikanstaten ____  7. Person som under sitt liv utfört många goda

 

                           handlingar och kämpat för sin kristna tro

 

Påve _____           8. Världens minsta stat där påven bor

 

Prästvigning  ___     9. Största inriktningen inom kristendomen

 

 

 

Sakrament _____    10. Inriktning inom kristendomen som bildades på

 

                             1500-talet

 

Dop _____            11. Sakrament där man bekänner sina synder

 

Konfirmation ____    12. Sakrament där man bekräftar sin kristna tro

 

Nattvard _____      13. Inriktning inom kristendomen som fått namn

 

                             efter det land den finns i

 

Äktenskap _____     14. Bibelns två delar

 

Bot/bikt _____       15. Viktig person inom kristendomen som ses som   

 

                             Guds son

 

De sjukas _____      16. Sakrament där man inför Gud lovar att leva

 

    smörjelse                   tillsammans resten av livet

 

    Helgon _____         17. Sakrament som sker när ngn är allvarligt sjuk

 

    Ikon _____            18. Sakrament där den som väljer att bli präst

 

                                  ”gifter” sig med Gud

 

    Jul _____             19. Sakrament som sker när barnet är litet och

 

                                  man blir medlem av kyrkan

 

    Påsk _____            20. Sakrament till minne av Jesus sista måltid

 

                                  med sina lärjungar

 

    Martin Luther _____ 21. Kristendomens heliga skrift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖVNINGSUPPGIFT ENLIGT EPA

 

JUDENDOMENS CENTRALA BEGREPP

 

 

 

UPPGIFT: Som en sammanfattning på judendomen ska du i den här uppgiften repetera de viktigaste begreppen inom judendomen. Para ihop rätt begrepp med rätt förklaring. Sätt rätt siffra efter varje begrepp.

 

 1. Försöka först själv att lösa uppgiften.

 2. Läs upp era svar för varandra i era basgrupper och skapa tillsammans gruppens bästa svar.

 3. Sedan läser grupperna upp sina svar i helklass och vi lär av varandra.

 

Vilka förmågor är det som du övar på den här uppgiften?

 

 

 

BEGREPP:           FÖRKLARING:

 

Abraham ___           1. Judarnas kyrka

 

Mose ____              2. Land i Mellanöstern

 

10 Budorden ____      3. De befallningar Gud ger till Mose i Bibeln

 

Israel ____             4. Israels huvudstad

 

Jerusalem ____         5. Religiös ledare inom judendom

 

Messias _____          6. Judisk huvudbonad som bärs av judiska män

 

Toran  _____            7. Judarnas heligaste skrift

 

Tanach _____           8. Den ”smorde” -  annat namn för Jesus  

 

Synagoga _____         9. Första delen av Tanach och den mest lästa

 

Sabbat_____            10. Judarnas helg - vilodagen

 

Kippa _____             11. Den strängade inriktningen inom judendomen

 

Rabbin _____            12. Namnet på judarnas påsk

 

Pesach _____             13. Högtid inom judendomen - tempelinvigningsfesten

 

Chanukka _____          14. Stamfader - en av judendomens grundare

 

Ortodoxa judar _____   15. Judar som inte är så stränga i sin tro

 

Liberala judar _____     16. Viktig person inom judendomen -  tog emot de tio budorden

 

Koscher  _________     17. Mat som är tillåten för judar att äta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

                            

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖVNINGSUPPGIFT ENLIGT EPA

 

ISLAMS CENTRALA BEGREPP

 

 

 

UPPGIFT: Som en sammanfattning på islam ska du i den här uppgiften repetera de viktigaste begreppen inom islam. Para ihop rätt begrepp med rätt förklaring. Sätt rätt siffra vid rätt begrepp.

 

 1. Försöka först själv att lösa uppgiften.

 2. Läs upp era svar för varandra i era basgrupper och skapa tillsammans gruppens bästa svar.

 3. Sedan läser grupperna upp sina svar i helklass och vi lär av varandra.

 

Vilka förmågor är det som du övar på den här uppgiften?

 

 

 

BEGREPP:            FÖRKLARING:

 

Muslim _____           1. Person som förmedlar ett budskap från Gud

 

Profet _____           2. Namnet på tornet på moskén

 

Muhammed ____        3. Muslimernas kyrka

 

Allah  _____            4. Muslimernas heligaste bok

 

Koranen _____          5. De fem viktigaste reglerna inom islam

 

Bönen _____            6. Religiös ledare inom islam

 

De fem pelarna ____   7. Kort sammanfattning av det viktigaste i muslimsk tro

 

Trosbekännelsen _____ 8. En av de fem pelarna, ska ske 5 ggr/dygn vänd mot Mecka

 

Ramadan _____         9. Tillåten mat inom islam

 

Zakat _____            10 .Den heligaste platsen för muslimer

 

Vallfärden _____       11. En av de fem pelarna -  resa till helig ort

 

    Moské _____            12. En person som tillhör religionen islam

 

Minaret _____            13. Förbjuden mat inom islam

 

Iman _____               14. En av de fem pelarna - fastemånaden

 

Halal _____               15. Islams viktigaste profet - islams grundare

 

Haram _____              16. En viktig helig plats för muslimer - profetens stad

 

Jerusalem _____          17. Helig byggnad i Mecka

 

Mecka _____              18. En av de fem pelarna - skatten

 

Kaba _____                19. Gud på arabiska       

 

Medina _____             20. Riktning inom islam där Muhammed är särskilt viktig

 

Sunni  _____              21. Stat i Mellanöstern

 

Shia  _____               22. Riktning inom islams som anser att efterträdare

 

                                  borde komma från Mohammeds familj      

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

ÖVNINGSUPPGIFT ENLIGT EPA

 

  CENTRALA BEGREPP INOM HINDUISMEN

 

 

 

UPPGIFT: Som en sammanfattning på hinduismen ska du i den här uppgiften repetera de viktigaste begreppen inom hinduismen. Para ihop rätt begrepp med rätt förklaring. Sätt rätt siffra vid rätt begrepp.

 

 1. Försöka först själv att lösa uppgiften.

 2. Läs upp era svar för varandra i era basgrupper och skapa tillsammans gruppens bästa svar.

 3. Sedan läser grupperna upp sina svar i helklass och vi lär av varandra.

 

Vilka förmågor är det som du övar på den här uppgiften?

 

BEGREPP:        FÖRKLARING:

 

Bhagavadgita ___  1. Indiens indelning av människor i olika grupper

 

Kast _____         2. Det eviga kretsloppet

 

Samsara _____     3. Återfödelse

 

Reinkarnation ___  4. Helig flod i Indien

 

Karma _____       5. Skaparens och förstörelsens gud

 

Moksha _____      6. Befrielse – målet för en hindu

 

Vishnu _____        7. Det samlade resultatet av livets handlingar

 

Brahma _____       8. För många den viktigaste och mest älskade guden

 

   Shiva _____          9. Helig stad för hinduerna

 

Varanasi _____      10. Den gud som skapar världen   

 

Ganges _____        11. Mest älskade kända indiska heliga skriften

 

 

 

ÖVNINGSUPPGIFT ENLIGT EPA

 

CENTRALA BEGREPP INOM BUDDHISMEN

 

 

 

UPPGIFT: Som en sammanfattning på buddhismen ska du i den här uppgiften repetera de viktigaste begreppen inom buddhismen. Para ihop rätt begrepp med rätt förklaring. Sätt rätt siffra vid rätt begrepp.

 

 1. Försöka först själv att lösa uppgiften.

 2. Läs upp era svar för varandra i era basgrupper och skapa tillsammans gruppens bästa svar.

 3. Sedan läser grupperna upp sina svar i helklass och vi lär av varandra.

 

Vilka förmågor är det som du övar på den här uppgiften?

 

   BEGREPP                       FÖRKLARING:

 

Sidharta Gautama_____     1. Metod för mental avslappning

 

Buddha _____                2. ”Upplyst” – när Siddharta blir Buddha

 

Tripitaka _____              3. Den viktigaste skriften inom buddhism

 

Dhammapadda _____         4. Helig skrift som består av tre ”korgar”

 

Den åttafaldiga vägen ____  5. Heliga buddhistiska byggnader

 

Nirvana _____                 6. Högtid som firas till minne av Buddhas födelse

 

Meditation _____              7. Inriktning inom buddhism – de äldstes lära 

 

Stupa/pagod _____            8. Vägen som leder till nirvana 

 

Vesak_____                    9. Inriktning inom buddhism – den stora vagnen

 

Mahayana _____              10. Helig stad där Buddha höll sin första predikan

 

Theravada _____              11. Buddhismens grundare

 

Varanasi _____                12. Slutmål för buddhist – tillstånd fri från begär            

 

 

 

 

 

ÖVNINGSUPPGIFT ENLIGT EPA

 

SAMMANFATTNING AV DET VIKTIGASTE INOM DE OLIKA RELIGIONERNA

 

UPPGIFT: Efter det att du sett på film, lyssnat på mina genomgångar, antecknat, läst läroboken samt tränat på begreppen ska du sammanfatta de viktigaste inom varje religion.

 

 1. Försöka först själv att fylla i stödmallen. Den här stödmallen får du ha med dig vid bedömningstillfället.

 2. Läs upp era svar för varandra i era basgrupper och skapa tillsammans gruppens bästa svar.

 3. Sedan läser grupperna upp sina svar i helklass och vi lär av varandra.

 

Vilka förmågor är det som du övar på den här uppgiften.

 

STÖDMALL

 

 

JUDENDOM

 

ISLAM

BUDDHISM

HINDUISM

KRISTENDOM

När och hur  grundades religionen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbredning och antalet

anhängare?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gud/gudar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helig byggnad

 

 

 

Heliga texter

 

 

 

 

 

 

 

 

Helgdag i veckan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Högtider

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gudstjänstledare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levnadsregler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Muntlig bedömningsuppgift i grupp - "Den stora frågan" - Vilka är de viktigaste likheterna och skillnaderna mellan kristendom, judendom, islam, buddhism och hinduism.

Matriser

Re
Matris kopplad till provet

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysförmågan
Du visar att du har grundläggande kunskaper genom att kunna ge något exempel på centrala tankegångar inom den världsreligion du redovisar.
.Du visar att du har goda kunskaper genom att kunna ge några exempel på centrala tankegångar inom den världsreligion du redovisar.
Du visar att du har mycket goda genom att kunna ge flera exempel på centrala tankegångar inom den världsreligion du redovisar.
Kommunikativa förmågan
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om centrala tankegångar inom den världsreligion du redovisar.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativ väl underbyggda resonemang om centrala tankegångar inom den världsreligion du redovisar.
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang centrala tankegångar inom den världsreligion du redovisar.
Begreppsförmågan
Du visar att du förstår och kan använda några centralt begrepp inom den världsreligion du redovisar.
Du visar att du förstår och kan använda flera centrala begrepp inom den världsreligion du redovisar.
Du visar att du förstår och kan använda de flesta centrala begrepp inom den världsreligion du redovisar.

Re
Matris kopplad till muntlig bedömningsuppgift i grupp - "Den stora frågan"

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysförmågan
Du visar att du har grundläggande kunskaper om världsreligionerna genom att kunna ge något exempel på likheter och skillnader mellan världsreligionerna.
Du visar att du har goda kunskaper om världsreligionerna genom att kunna ge några exempel på likheter och skillnader mellan världsreligionerna.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om världsreligionerna genom att kunna ge flera exempel på likheter och skillnader mellan världsreligionerna.
Kommunikativa förmågan
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan världsreligionerna.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativ väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan världsreligionerna.
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan världsreligionerna.
Begreppsförmågan
Du visar att du förstår och kan använda några av arbetsområdets centrala begrepp
Du visar att du förstår och kan använda flera av arbetsområdets centrala begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda de flesta av arbetsområdets begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: