👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dikt analys قارئة الفنجان

Skapad 2021-01-07 19:11 i Kungshögaskolan Mjölby
Kopplingar till läroplanen • Centralt innehåll • Egen språkproduktion i tal med anpassning till innehåll och mottagare samt utveckling av strategier för att göra sig förstådd och få fram sitt budskap. • Ord- och begreppsförråd. • Språkriktighet, stil och struktur i samband med talade och skrivna texter. • Texter på modersmålet valda med hänsyn till elevernas intressen och studieväg. • Modern litteratur, bilder, konst och musik som tar upp vardagsliv, relationer och livsfrågor. • Kultur, natur och geografiska förhållanden i språkområdet.
Gymnasieskola
القصيدة : قارئة الفنجان للشاعر الكبير : نزار القباني تلحين. محمد الموجي غناء: عبد الحليم حافظ

Innehåll

Målet av det är att ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om arabiska litteratur. Att uttrycka sin personlighet och stärka sin identitet. 

Vi kommer att läsa dikten först och lyssna på det sen

 

 

Därefter kommer ni samtala och diskutera om dikten på måndag v: 3

 

Bedömning: Ni kommer skicka skriftlig analys om dikten till mig och jag kommer och kolla på de här förmågor:

  1. Förståelse av modersmålet inom olika områden.
  2. Förmåga att skriva olika texttyper med ett rikt ord- och begreppsförråd och med hänsyn till mottagare och situation samt att bearbeta texterna utifrån egen reflektion och andras respons.
  3. Förmåga att tillägna sig litteratur och författarskap från olika tider samt texter i olika genrer.

 

Tidplan

Vecka 2 introduktion, egen läsning,

Vecka 3 att börja skriva omfattande om dikten, ska kunna analysera  skriftligt och sedan lämna in

التعريف بالشاعر نزار قباني

اشرح القصيدة

ما هي مناسبة قصيدة ” قارئة الفنجان ( لماذا كُتبت)

 

كيف نصف شعر الشاعر الكبير نزار قباني ( تحدث عنه)

 أشتهر نزار قباني بأنه شاعر النساء، حيث أنه قد أولاهم اهتماما خاصا في

وصف مشاعره وغزله في الحب والعشق وطريقه الوعر، وقد جاء عنه:

قصيدة قارئة الفنجان.

جَلَسَت والخوفُ بعينيها.

تتأمَّلُ فنجاني المقلوب.

قالت

يا ولدي لا تَحزَن

فالحُبُّ عَليكَ هوَ المكتوب.

يا ولدي.

قد ماتَ شهيداً.

من ماتَ على دينِ المحبوب.

فنجانك دنيا مرعبةٌ.

وحياتُكَ أسفارٌ وحروب.

ستُحِبُّ كثيراً وكثيرًا.

وتموتُ كثيراً وكثيرًا.

وستعشقُ كُلَّ نساءِ الأرض.

وتَرجِعُ كالملكِ المغلوب.

بحياتك يا ولدي امرأةٌ.

عيناها سبحانَ المعبود.

فمُها مرسومٌ كالعنقود.

ضحكتُها موسيقى وورود.

لكنَّ سماءكَ ممطرةٌ.

وطريقكَ مسدودٌ مسدود.

فحبيبةُ قلبكَ يا ولدي.

نائمةٌ في قصرٍ مرصود.

والقصرُ كبيرٌ يا ولدي.

وكلابٌ تحرسُهُ وجنود.

وأميرةُ قلبكَ نائمةٌ.

من يدخُلُ حُجرتها مفقود.

من يطلبُ يَدَها.

من يَدنو من سورِ حديقتها مفقود.

من حاولَ فكَّ ضفائرها.

يا ولدي.

مفقودٌ مفقود.

بصَّرتُ ونجَّمت كثيراً.

لكنّي لم أقرأ أبداً.

فنجاناً يشبهُ فنجانك.

لم أعرف أبداً يا ولدي.

أحزاناً تشبهُ أحزانك.

مقدُورُكَ أن تمشي أبداً.

في الحُبِّ على حدِّ الخنجر.

وتَظلَّ وحيداً كالأصداف.

وتظلَّ حزيناً كالصفصاف.

مقدوركَ أن تمضي أبداً.

في بحرِ الحُبِّ بغيرِ قُلوع.

وتُحبُّ ملايينَ المَرَّاتِ.

وترجعُ كالملكِ المخلوع.

 

Matriser

Dikt analys

Rubrik 1

Betyg A
Betyg C
Betyg E
Aspekt 1
Betyg A Eleven förstår såväl helhet som detaljer i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt. Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett välgrundat och nyanserat sätt.
Betyg C Eleven förstår huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt. Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett välgrundat sätt.
Betyg E Eleven förstår huvudsakligt innehåll i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt. Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett översiktligt sätt.
Aspekt 2
Betyg A Eleven uttrycker muntligt sammanhängande, strukturerat, tydligt, ledigt samt med variation och flyt sina tankar, känslor och åsikter på modersmålet så att innehållet blir begripligt och korrekt. I samtal växlar eleven med säkerhet mellan vardagsspråk och skolspråk. I skrift formulerar eleven sig varierat och nyanserat på modersmålet med anpassning till syfte, mottagare, situation och innehåll samt följer skriftspråkets konventioner. Eleven uttrycker och formulerar sig med ett ordförråd som är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat.
Betyg C Eleven uttrycker muntligt sammanhängande och strukturerat sina tankar, känslor och åsikter på modersmålet så att innehållet blir begripligt och korrekt. I samtal växlar eleven med säkerhet mellan vardagsspråk och skolspråk. I skrift formulerar eleven sig på modersmålet med anpassning till syfte, mottagare, situation och innehåll samt följer skriftspråkets konventioner. Eleven uttrycker och formulerar sig med ett ordförråd som är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat.
Betyg E Eleven uttrycker muntligt sina tankar, känslor och åsikter på modersmålet så att innehållet blir i huvudsak begripligt och korrekt. I samtal växlar eleven med viss säkerhet mellan vardagsspråk och skolspråk. I skrift formulerar eleven sig på modersmålet med viss anpassning till syfte, mottagare och situation samt följer i huvudsak skriftspråkets konventioner. Eleven uttrycker och formulerar sig med ett ordförråd som i huvudsak är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat.