Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter

Skapad 2021-01-07 19:23 i Vallastadens särskola Linköping
Grundsärskola 4 – 6 Idrott och hälsa
När man håller på med lekar, spel och idrotter finns det en risk att man skadar sig. Hur kan man göra för att förebygga skador?

Innehåll

Syfte och centralt innehåll

Syftet är att eleverna ska få kännedom om hur man kan förebygga risker vid fysisk aktivitet.

Vad ska vi lära oss?

Hur du kan minska risken för skador vid fysisk aktivitet?

Du ska också lära dig att använda ämnesspecifika ord och begrepp.

Viktiga ord och begrepp som du ska förstå: Uppvärmningens betydelse, vikten av skor på idrottslektionerna, rätt utrustning för olika aktiviteter, att följa regler vid olika spel och lekar (fairplay), att lyssna på genomgångar och vänta på sin tur vid olika aktiviteter och vikten av allsidig träning för att förebygga skador.

Hur ska vi lära oss?

Genom aktiviteter.

Genom diskussioner och samtal.

Genom bilder.

Genom film.

Vad ska bedömas?

Jag kommer att bedöma dina kunskaper genom att observera din förmåga att:

Delta i aktiviteter.

Delta i diskussioner och samtal.

Hur får du visa vad du kan?

Genom att delta i aktiviteterna.

Genom att delta i diskussioner och samtal i grupp eller enskilt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten, och
  IDH
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  IDH
 • Centralt innehåll
 • Lekar, danser och idrotter och deras regler.
  IDH  1-6
 • Klädsel för olika aktiviteter och betydelsen av omklädning och dusch.
  IDH  1-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  IDH  1-6
 • Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.
  IDH  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet idrott och hälsa för att till exempel samtala om rörelseaktiviteter och utvärdera arbetsprocesser.
  IDH  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
  IDH  E 6
 • Eleven kan bidra till resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  IDH  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
  IDH  E 6
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
  IDH  C 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  IDH  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
  IDH  C 6
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
  IDH  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  IDH  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
  IDH  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: