Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden v.t. 21

Skapad 2021-01-08 07:45 i Öjersjö Storegård Partille
Stormaktstiden
Grundskola 6 Historia Religionskunskap Samhällskunskap Geografi
Kunskaper i historia ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid. Den svenska stormaktstiden var en dramatisk period i Sveriges historia som varade i drygt hundra år, från början av 1600-talet till början av 1700-talet. Detta arbetsområde handlar om den spännande stormaktstiden då Sveriges rike växer.

Innehåll

Varför ska vi kunna detta? 

Sverige var som störst då och är en viktig tid i vår lands historia.

Sverige hade stor kontroll över Östersjön

 

Så här arbetar vi

- Vi kommer se på film, bl.a. Sveriges Historia - Stormaktstidens uppgång och fall

- Läsa i läroboken och svara på tillhörande instuderingsfrågor 

- Vi samtalar och reflekterar

- Du kommer få göra ett enskilt fördjupningsarbete om en av Stormaktstidens regenter

- Vi kommer också arbeta med informationssökning och källkritik inför fördjupningsarbetet.

 

 

När vi avslutat detta arbetsområde skall du kunna:

-Du ska utveckla dina kunskaper och göra jämförelser mellan då-tid och nu-tid.

-Du ska kunna resonera om hur levnadsvillkoren har förändrats och orsaker till förändringarna


Du ska känna till:

- Att år 1611-1718 kallas för stormaktstiden och varför

- Hur vi kan veta något om 1600-talet. Vilka källor som finns

- Vem som bestämde i Sverige

- Hur de fyra stånden påverkades av kungens krig

- Metallers/gruvors betydelse

- Hur brev delades ut. Postväsendet

- Ord och begrepp från den här tiden

 

-Vad stormaktstiden har betytt för Sverige idag.

-Hur Sveriges gränser förändrades under stormaktstiden

-Några svenska regenter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6

Matriser

Hi Re Sh Ge
Stormaktstiden

E
C
A
Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
Eleven har -------om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
grundläggande kunskaper
goda kunskaper
mycket goda kunskaper
Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
Eleven visar det genom att föra ------ om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
enkla och till viss del underbyggda resonemang
utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang
välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då-----
enkla resonemang om källornas användbarhet.
utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra------ om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
enkla resonemang
utvecklade resonemang
välutvecklade och ny­anserade
Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett------
i huvudsak fungerande sätt.
relativt väl fungerande sätt.
väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: