👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering fritids

Skapad 2021-01-08 08:23 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grovplanering
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Biologi Idrott och hälsa Matematik Svenska SO (år 1-3)
Planering och syfte med arbetet på fritidshemmet

Innehåll

Fritidshemmets verksamhet  bygger på läroplanen för fritidshem och formas av pedagoger utefter barngruppens behov och intressen. 

Verksamheten skall komplettera barnens dag med aktiviteter som berikar barnens dag på ett utvecklande och pedagogiskt sätt och låter barnen vara med och styra innehåll på lekar, skapande och lärande ute och inne.

Pedagogen ansvarar för att barnen får möjligheter, utrymme och materiel för att utmanas och inspireras till lek, samarbete och rörelse m.m.

 • Pedagogiken bygger på att de vuxna är förebilder och hittar ingångar och inspirerar.

 

På skola och fritids ska vi hjälpa barnen att se sin roll i samspelet med andra,
hur man är en bra kamrat och hur man kan ta eget ansvar för sina saker,
sina handlingar, sitt språk och sin miljö. Känna förtroende och gå att lita på.
Den insikten gör att friheten växer, man lär sig hur man själv är en viktig del i överenskommelser.
Prata och lyssna på varandra.


Fritids ett komplement till skolans mer styrda dagar. Viktigt att få välja  från olika aktiviteter under veckan t ex skapa, spela spel, leka, läsa, rörelse och utelek.


Träna vardagskompetens, ta ansvar för vår miljö, både inomhus och utomhus, ansvara för sina egna handlingar. Den vuxnes roll är att ha överblick, inspirera, tipsa, samtala m.m.

 

•  T.ex EQ-lekar där man använder sin fantasi och vågar uppträda, stå upp
för sin åsikt och träna empati.

•Kollegialt  lärande, barnen lär varandra olika spel

•  Gruppstärkande övningar t ex Hitta en kompis, Hör vi ihop, Inre/yttre cirkel, Ställ i ordning, Skapa tillsammans
•  Tema med skapande och utforskande, medbestämmande o demokratiträning.

•  Film
•  Bookcreator

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11