👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia Östersjöriket Sverige (Stormaktstiden) åk 6

Skapad 2021-01-08 08:22 i Vallhallaskolan Oskarshamn
Grundskola 6 Historia
Hur blev Sverige en stormakt och hur påverkade det människorna i Sverige? Hur kan vi se spår av Stormaktstiden idag? Vilka personer från stormaktstiden har blivit historiska och hur har de framställts? Hur var det att vara kvinna under 1600-talet?

Innehåll

Kursplan i historia

Arbetssätt och undervisning

Film: Stormaktstiden del 1-4 + översiktsfilm som repetition

Utvecklingslinje- kvinnor: film, diskussion i grupp

Historieanvändning och olika perspektiv - diskussion i grupp 

Läsa texter - orsaker och konsekvenser till händelser

Läsa texter- svara på frågor

Träna på att tolka källor

 

Detaljplanering:

 

 

 1. Gemensam genomgång av sammanfattning av 1500-talet. S. 142-143.

 2. Gemensam genomgång av s. 144-145.

 3. Film: Översikt över Stormaktstiden.

 4. Gemensamt: källor s. 146-147. A-blad s. 21(Googla)

 5. Gemensamt: Vem bestämde s. 148-149. A-blad s. 23 EPA

 6. Krig Gemensamt: s. 150-151. Bild- dokumentkamera.

 7. Läsa enskilt s. 152-157. EPA: Arbetsblad Orsaker och konsekvenser av Sveriges krig. Lh 6:3.

 8. Läsa enskilt s 158-163.Arbetsblad 28+30

 9. Kvinnor omyndiga: Lärarhandledning s. 151.

 10. Jämföra kvinnans situation stormaktstiden med i dag. A-blad lh s. 169

 11. Landet Sverige förändras. Läs tillsammans s. 164-167.Arbetsblad s. 31.

 12. Kristina: Läs tillsammans s. 176-177. Arbetsblad s.37.

 13. Ändring av synen på Gustav II Adolf och Kristina lh s. 172
 14. Den karolinska tiden Filmer (3 st Classroom). Sökläs enskilt s. 178-179 + s.182-185. Arbetsblad 38-39.

 15. Häxor s. 180-181 A-blad s. 35 Film: Den svenska häxjakten.

 16. Öva på källors användbarhet lh s. 170-171.

 17. Uppgift Tummen upp: Mat (Ev historieätarna)

 18. Arbetsblad ½ 40-41. Gå igenom frågorna s.168 lh.

 

 

Visa vad du lärt dig

Skriftligt slutuppgift.

Matuppgift.

 

Tidsram

Ca 4 veckor.

Bedömning

Slutuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6