Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik 8 Teknikutvecklingsarbete 3D Square Soap

Skapad 2021-01-08 08:26 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 8 Teknik
3D Square Soap, en design- och produktutvecklingsuppgift

Innehåll

UPPGIFT

Designa en tvål som ska vara;

 • kubisk,
 • tillverkas av naturliga råvaror,
 • rikta sig till en specifik kundgrupp och
 • vara försedd med reliefer som symboliserar kundgruppen

I din design ska du ta hänsyn till färg och form (estetik) samt arom (doft).

Du behöver göra idéskisser, provtillverka tvålmassa, välja färg- och aromämne, tillverka manuell 3D modell i TinkerCAD och i papper, tillverka en gjutform i aluminium och till sist tillverka en skalenlig 3D modell/prototyp.

Under hela arbetsprocessen ska du lämna in elevuppgifter här i UNIKUM som dokumenterar ditt projekt.

Du kan när som helst göra ändringar i din design om det behövs.

Lycka till!

 

ÖVERGRIPANDE MÅL

LGR 11 kapitel 1 & 2:

 • Stimulera kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt viljan att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem.
 • Uppleva olika uttryck för kunskaper genom eget skapande i bild och form.
 • Uppmärksamma estetiska aspekter.
 • Ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.

 

FÖRMÅGOR

LGR 11 Kursplanen i Teknikämnet

 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

 

CENTRALT INNEHÅLL

LGR 11 Kursplanen i Teknikämnet

Tekniska lösningar

 • Ord och begrepp för att samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser.
 • Dokumentation med fysiska modeller.
 • Enkla skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och utvecklingsarbetet.

 

LEKTIONSPLANERING

Vecka 2 2021

1. Teknikutvecklingsarbetets fem faser

Filmen visar elever på KTH som arbetar med produktutveckling av en barstol:

Design och produktframtagning på KTH, 2:15 min

Enligt kursplanen i teknik, Lgr 11, består teknikutvecklingsarbete i grundskolan av fem faser;

 • Identifiera ett behov
 • Göra undersökningar
 • Ta fram lösningar
 • Konstruera en modell
 • Prova/Testa/Justera/Förbättra

Vad tror du att dessa faser innebär?

Elevuppgift 1: Teknikutvecklingsarbetets faser

 

2. Tvålens historia

Presentationen visar tvålens historia:

Tvålens historia

Vad fick du för tankar och reflektioner av presentationen?

Beskriv dina tankar och reflektioner i en kort text.

Elevuppgift 2: Tvålens historia

 

Vecka 3 2021

1. Uppdragsbeskrivningen

Du ska designa en tvål som ska

 • vara kubisk
 • tillverkad av naturliga råvaror
 • rikta sig till en specifik kundgrupp
 • vara försedd med reliefer som symboliserar den specifika kundgruppen
 1. Har du förstått uppgiften?
 2. Vad är det du ska göra?
 3. Vad innebär det att tvålen ska vara kubisk?
 4. Vad innebär det att den ska vara tillverkad av naturliga råvaror?
 5. Vad är naturliga råvaror?
 6. Vad menas med att tvålen ska "rikta sig till en specifik kundgrupp"?
 7. Vilken "specifik kundgrupp" vill du rikta dig till med din tvål?
 8. Vad innebär det att tvålen ska "vara försedd med reliefer..."? Vad är en relief?
 9. Vad menas med att reliefen ska "...symboliserar den specifika kundgruppen"?
 10. Har du redan nu några idéer om hur din tvål ska designas? Om ja, skriv ner dessa!

Elevuppgift 3: Uppdragsbeskrivningen

 

Vecka 4 2021

1. Befintliga produkter

Genom att söka på internet och/eller göra studiebesök i butik, ska du titta på utbudet av hårda tvålar som redan finns.

Välj ut fem tvålar som du tilltalas av och beskriv dem.

Ange tvålens namn, form, färg, doft, ev annat som är intressant.

Motivera varför du tilltalas av den.

Redovisa din undersökning i en tabell.

Tabell Undersökning befintliga hårda tvålar

Elevuppgift 4: Befintliga produkter

 

Vecka 5 2021

1. Tänkta användare

Vi är ju mitt uppe i en Pandemi och från FHS fått rekommendationer om att tvätta händerna.

Då denna rekommendation gäller oss alla ska du nu utgå från ett fritidsintresse och fundera på vad man brukar göra när man ägnar sig åt detta fritidsintresse, om och hur man blir smutsig, vilka behov av tvål och vatten som finns.

Gör en tankekarta över dina funderingar och ta ett kort på den.

Exempel Tankekarta tänkta användare av 3D Square Soap

Elevuppgift 5: Tänkta användare

 

Vecka 6 2021

1. Funktionsanalys

Funktionsanalysens idé är att du ska lära dig att tänka och uttrycka dig i funktioner och inte i en färdig lösning.

Det gäller att fundera ut vilka funktioner tvålen ska ha.

Vilken huvudfunktion har tvålen?

Finns det några andra funktioner som är önskvärda?

Funktionsanalys 3D Square Soap

Elevuppgift 6: Funktionsanalys

 

2. Förslag till lösningar, idéskisser

Skissa på fri hand tre olika förslag på designen av din tvål.

Mall till idéskisser av 3D Square Soap

Elevuppgift 7: Tre idéskisser

 

Vecka 7-8 2021

1. 3D Modell i papper

Välj en av dina tre idéskisser som du vill gå vidare med.

Förbättra skissen.

Mall till modell av 3D Square Soap

Klipp ut, vik och limma ihop till en 3D Modell

Elevuppgift 8: Modell av 3D Square Soap

 

Vecka 9 2021

1. Val och värdering av tillsatser

För att färga och parfymera tvålen kan man välja en eller flera tillsatser. Det går också bra att tillsätta något som genom peeling tar bort döda hudceller.

Men vad ska man tillsätta?

Vad har tillsatsen för positiva egenskaper? Är det svamp- och bakteriedödande? Är det antiinflammatoriskt? Hjälper det blod att koagulera? Skrämmer det bort insekter?

Innehåller det C-vitamin? E-vitamin?

Har den några negativa egenskaper? Kan den framkalla allergier? Är det fytotoxiskt (ger hudskador i kontakt med solljus)?

Välj några naturliga tillsatser för att färga och parfymera tvålen.

Motivera ditt val, ange positiva och negativa konsekvenser och värdera dessa konsekvenser för människan.

Tabell Valda naturliga tillsatser

Elevuppgift 9: Valda naturliga tillsatser

 

Vecka 11-13 2021

1. Gjutform i aluminium

Den första videon visar hur man kan tillverka en låda från en tom 50 cl aluminiumburk.

Drink Can Tinwork, 3:19 min

Den andra videon visar hur man får aluminiumskiktet platt med hjälp av ett strykjärn.

Flatten soda cans, 4:38 min

Den tredje videon visar hur man får bort färgen från aluminiumburken (OM man har en tryckkokare)

Ink removal from soda can, 4:20 min

 

Utgå från din 3D modell i papper (Elevuppgift 8) och tillverka en gjutform av en tom 50 cl aluminiumburk

Mall Gjutform 3D Square Soap

Elevuppgift 10: Gjutform till 3D Square Soap

 

2. Gjuta en prototyp

Använd din gjutform (Elevuppgift 9) och tillverka en prototyp med färdig tvålmassa och de tillsatser du har valt.

Elevuppgift 11: Prototyp 3D Square Soap

 

Vecka 15-16 2021

1. Förenklad Teknisk Rapport

Rapportens syfte är att förse din lärare med underlag för att kunna göra en bedömning av dina teknikkunskaper. Du ska visa att du har analyserat, designat, planerat, genomfört praktiska uppgifter, utvärderat och kommunicerat ditt teknikprojekt 3D Square Soap.

Förenklad teknisk rapport

Elevuppgift 12: Förenklad Teknisk Rapport

 

BEDÖMNING

Din förmåga att:

 • Arbeta med teknikutvecklingsarbetets olika faser och utarbeta ett förslag till en 3D SQUARE SOAP.

Bedömningsunderlag:

 • UPPDRAGSBESKRIVNINGEN: hur du har uppfattat och förstått uppgiften
 • BEFINTLIGA PRODUKTER: hur du har inventerar tvålmarknaden.
 • TÄNKTA ANVÄNDARE: vilka du har tänkt ska använda din tvål.
 • FUNKTIONSANALYS: vilka krav/önskningar du anser att tvålen ska uppfylla
 • IDÈSKISSER: hur du har skissat på förslag till designen av din tvål i 3D modeller på papper.
 • 3D MODELL: hur du har gjort en 3D modell i papper med din valda design.
 • TILLSATSER: hur du har valt och värderat tillsatser från en lista över naturliga färg- och aromämnen.
 • GJUTFORM: hur du har tillverkat en gjutform av en 50 cl aluminiumburk.
 • PROTOTYP: hur du har har tillverkat en prototyp.
 • TEKNISK RAPPORT: hur du redovisar uppgiften i en förenklad teknisk rapport. 

Uppgifter

 • Elevuppgift 1: Teknikutvecklingsarbetets faser

 • Elevuppgift 2: Tvålens historia

 • Elevuppgift 3: Uppdragsbeskrivningen

 • Elevuppgift 4: Befintliga produkter

 • Elevuppgift 5: Tänkta användare

 • Elevuppgift 6: Funktionsanalys

 • Elevuppgift 7: Tre idéskisser

 • Elevuppgift 8: Modell av 3D Square Soap

 • Elevuppgift 9: Valda tillsatser

 • Elevuppgift 10: Gjutform till 3D Square Soap

 • Elevuppgift 11: Prototyp 3D Square Soap

 • Elevuppgift 12: Förenklad Teknisk Rapport

Matriser

Tk
Teknik 8 3D SQUARE SOAP

ELEVUPPGIFTERNA

 • Tk   identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
Lägre nivå
Godtagbar nivå
Högre nivå
Dokumentation av arbetsprocessen
Några delar av arbetsprocessen finns beskrivna.
De flesta delar av arbetsprocessen finns beskrivna.
Alla delar av arbetsprocessen finns beskrivna.

IDÉSKISSER

 • Tk   identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
Lägre nivå
Godtagbar nivå
Högre nivå
Generera förslag till lösning
Det finns något förslag till lösning och den visas i en idéskiss.
Det finns tre förslag till lösning och de visas i tre idéskisser.
Det finns tre förslag till lösning och de visas i tre idéskisser och det finns en vidarutveckling av idéerna, en röd tråd.

MODELL

 • Tk   identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
Lägre nivå
Godtagbar nivå
Högre nivå
3D modell i papper
Påbörjat en 3D modell i papper
Gjort en 3D modell i papper.
Gjort en 3D modell i papper och justerat och förbättrat modellen.

VAL AV TILLSATSER

Lägre nivå
Godtagbar nivå
Högre nivå
Välja naturliga färg- och aromämnen
Ett val av färg och aromämne görs och det finns en motivering till varför.
Ett val av färg och aromämne görs och det finns en motivering till varför med kopplingar till delar av kravspecifikationen
Ett val av färg och aromämne görs och det finns en motivering till varför med kopplingar till det mesta av kravspecifikationen

PROTOTYP

 • Tk   identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
Lägre nivå
Godtagbar nivå
Högre nivå
3D Modell i naturlig storlek
Påbörjad 3D modell, till exempel gjutformen.
3D modell som överensstämmer med endera kravspecifikationen eller 3D modellen i papper.
3D modell som överensstämmer med både kravspecifikationen och 3D modellen i papper.

TEKNISK RAPPORT

 • Tk   identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk   använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
Lägre nivå
Godtagbar nivå
Högre nivå
Förenklad teknisk rapport
Titelsida Uppdragsbeskrivning Befintliga produkter Tänkta användare Funktionsanalys Idéskisser Vald lösning och 3D modell Prototyp Förslag på justeringar och förbättringar
Innehåller några delar.
Innehåller de flesta delarna.
Innehåller alla delarna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: