👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

forntiden

Skapad 2021-01-08 09:01 i Kulparkskolan Lunds för- och grundskolor
Istiden,stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska
För ca 10 000 år sedan smälte inlandsisen i Norden. Det blev varmare och efterhand letade sig renar och andra djur hit. Efter djuren kom människorna. Vilka var de? Hur levde de? Vilka spår lämnade de efter sig? Under det här temat lär vi oss om hur människorna levde och hur deras levnadssätt utvecklades under forntiden, dvs stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Innehåll

Till dig som elev:

Kunskapskrav och bedömning

1. Du kan skriva en enkel faktatext med egna ord.

- Du visar att du nått kunskapskravet genom att skriva faktatexter om forntiden.

 2. Du kan beskriva hur man kan se spår av istid/forntid i naturen.

- Du visar att du nått kunskapskravet genom att förklara begreppen i text och bild.

3. Du kan beskriva hur människorna levde under forntiden.

4. Du kan placera  tidsbegreppen istiden, stenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje.

 - Du visar att du nått kunskapskravet genom att skriva in tidsbegreppen istiden, stenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje.

Arbetssätt och redovisning

Vi läser faktatexter om forntiden och skriver egna faktatexter med hjälp av stödord. 

Vi tittar på filmer om forntiden (Arkeologens dotter) och samtalar/diskuterar kring det vi ser och vi jämför livet då  med hur vi har det nu.

Vi sätter upp en tidslinje i klassrummet där vi markerar istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Vi gör en forntidsresa där vi tittar på spår av forntiden i naturen tex. hällristning och forntidslämningar som Ale stenar.

Vi modellerar och arbetar praktiskt med de olika tidsepokerna inom forntiden.

Reflektion:

Vilka spår av forntiden kan man fortfarande se i naturen?

Hur hade ditt liv varit annorlunda om du var ett barn på forntiden?

Vilken tidsperiod hade du valt att leva i - stenåldern, bronsåldern eller järnåldern? Varför?