Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faropiktogram

Skapad 2021-01-08 08:44 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Kemi
Hur vet du vad som är farligt? Vet du det? Känner du igen de symboler som används för att förklara när något är farligt? Vi ska under några lektioner arbeta med de faropiktogram/varningssymboler som används inom kemi för att visa att någonting är farligt. Målet är att du ska kunna dem och veta hur man hanterar produkter som har dessa symboler på sig.

Innehåll

För elevversion, se länk: https://docs.google.com/presentation/d/14Btfc8EdhvxZriIIsc9TydlZR1HqRLQK5i8t1TKm0LA/edit?usp=sharing

Syfte:

Vi ska lära oss faropiktogrammen för att kunna:

- använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

- genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

- använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

Mål:

Efter arbetet ska eleverna:

- lärt sig att kemikalier finns överallt. Vissa förekommer naturligt. Andra har framställts på konstgjord väg.

- kunna känna igen faropiktogrammen. De ska veta att piktogrammen kan finnas på vanliga hushållsprodukter och att produkter med piktogrammen på sig ska hanteras enligt informationen i märkningen på förpackningen.

- lärt sig begreppet exponering samt långtidseffekter och korttidseffekter.

- kunna förklara vad faropiktogrammen Skadlig, Allvarlig hälsofara och Frätande betyder samt hur man gör för att hantera produkter med en faroetikett på ett säkert sätt.

 

Arbetssätt:

Vi ska lära och träna genom:

- gemensamma genomgångar

- EPA (enskilt, i par, alla)

- mindre och större grupparbeten

- läsa texter

- besvara frågor

- använda hemsidan hannashus.se

- göra quiz

Redovisningssätt:

Visa vad du kan och vad du lärt dig genom att:

- delta i övningar, diskussioner och grupparbeten

- redovisa din läxa

- grupparbete: kampanj

 

Elevinflytande:

- alternativ till redovisningsmetoder

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  C 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  C 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
  Ke  C 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Ke  C 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Ke  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 6

Matriser

Ke
Kemi

Rubrik 1

1
2
3
4
Resonera
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi,miljö hälsa och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Söka information
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett väl utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Använda information
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Undersöka
Du kan göra enkla undersökningar utifrån en planering. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar utifrån en planering. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar utifrån en planering. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Använda utrustning
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Dra slutsatser
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Redovisa
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Materia
Du har baskunskaper om materia. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i materien. Du använder kemins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har baskunskaper om materia. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i materien. Du använder kemins begrepp på ett bra sätt.
Du har baskunskaper om materia. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i materien. Du använder kemins begrepp på ett mycket bra sätt.
Hållbar utveckling
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur mat, bränslen, kemikalier och andra produkter påverkar en hållbar utveckling och andra saker som hänger ihop med kemin.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur mat, bränslen, kemikalier och andra produkter påverkar en hållbar utveckling och andra saker som hänger ihop med kemin.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur mat, bränslen, kemikalier och andra produkter påverkar en hållbar utveckling och andra saker som hänger ihop med kemin.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: