Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rör-Else Tallen

Skapad 2021-01-08 08:50 i Dibber Kottebo Dibber Sverige AB
Förskola
I arbetet med Rör-Else kommer vi att fokusera på att försöka hitta glädje och positivitet kopplat till fysisk aktivitet. Vi kommer att erbjuda barnen många olika slags aktiviteter för att försöka visa bredden i detta ämne och för att försöka hitta något som passar alla. Detta för att de förhoppningsvis ska ta med sig en positiv och rolig känsla kopplat detta framöver.

Innehåll

Undervisningsplanering 

Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

 

Förskollärare ska ansvara för att varje barn erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila


Varför? (Syfte med undervisningen)
Vi vill ge alla barn på Tallen möjlighet att få uppleva rörelseglädje och utveckla sin positiva känsla och tankesätt kopplat till fysisk aktivitet. Barn behöver röra på sig för att bygga upp sitt skelett, men även sin koordination, rörelseförmåga och motorik och därför vill vi att barnen under denna period ska få möjligheten att ta med sig en positiv association till rörelse för att vilja fortsätta röra på sig och förstå vikten av att ha en balanserad vardag. Man säger även att fysisk aktivitet bidrar till en bättre inlärningsförmåga och koncentrationsförmåga, vilket barnen kan ha bra nytta av genom hela livet. Vi vill på en enkel nivå ge barnen en chans till en ökad förståelse kring just rörelse, sömn, kost och vila och att alla dessa komponenter hänger ihop, för att även skapa förutsättningar för en fortsatt bra hälsa framöver. 

 

Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
Vi kommer arbeta med Rör-Else på ett lekfullt och intressant sätt för att barnen ska tycka att det är så roligt som möjligt då det bidrar till deras engagemang och möjlighet till lärande. Vi kommer att försöka arbeta varierat för att öka chansen att hitta ett sätt för alla, då fysiskt aktivitet är så pass viktigt att få med sig i livet för att må bra. Vi kommer jobba med Rör-Else mycket fysiskt, men även på ett mentalt plan i form av samlingar, diskussioner osv. Uppdrag och styrda lekar är något vi tidigare har upplevt att barnen tycker om och finner intresse i, vilket vi kommer spinna vidare på även under denna period. På detta sätt kan vi fånga barnen på en bra nivå och öka chansen till att kunna förmedla vårt syfte. Vi kommer bland annat använda oss av rörelsesagor kopplat till temat skogen, men även erbjuda barnen dans, avslappningsövningar och lekar med hjälp av bland annat projektorn, musik, rörelserummet, skogen och avdelningen. 

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?
Vi har alltid en öppen dialog med barnen och försöker alltid att anpassa aktiviteterna efter deras intressen för att undervisningstillfällena ska bli så givande som möjligt. Efter aktiviteter diskuterar och återkopplar vi med barnen om vad vi har gjort, vad de tyckte var kul och kanske även mindre kul och om dom skulle vilja göra något liknande igen. På detta sätt får vi ännu bättre insikt i barnens intressen och det underlättar den fortsatta undervisningen och planeringen.

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
För alla barn på Tallen. Vi kommer att jobba mycket med smågrupper i olika konstellationer för att kunna ge ett djupare fokus och förståelse samt för att kunna anpassa nivån till de berörda barnen utifrån deras individuella kunskapsnivå i det berörda ämnet.

 

Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
Förskoleläraren kommer att ha det huvudsakliga ansvaret för att aktiviteter hålls, dokumentation görs regelbundet och att verksamheten drivs fram mot satta mål, men arbetslaget hjälps alltid åt och delar ansvaret. Vi har ansvarsveckor samt ansvarsbarn där den berörda pedagogen har extra ansvar för dokumentation av barnets individuella utveckling.

 

Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

Målet med undervisningen är att vi pedagoger ska erbjuda olika typer av aktiviteter kopplat till rörelse för att inspirera och ge barnen så mycket förutsättningar som möjligt till att hitta glädjen till fysisk aktivitet. Vi ska bland annat introducera både avslappning, ”puls”, balans och koordination.

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: