Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 7C, vt 2021

Skapad 2021-01-08 08:49 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 7 Svenska
Terminen är indelad i två arbetsområden: Tidningens texter och grammatik. Nedan ser du en grovplanering för vad vi kommer att arbeta med de olika lektionerna. För specifika inlämningsdatum och provtillfällen hänvisar jag till klassens veckoplanering på tavlan, som varje vecka läggs ut på lärloggen.

Innehåll

Tema sagor

 v.2

Uppgift: Bearbeta saga utifrån respons

Uppgift: Bearbeta saga utifrån respons

Uppgift: Bearbeta saga utifrån respons

Skicka in bearbetad saga till Linnéa

 

Tidningens texter

v.3

 Genomgång:

-Vilka olika texttyper finns i en tidning?

-Tidningens historia.

Uppgift:

"Vattenpipa farligare än många tror" 

Repetition

Uppgift: Hitta en nyhetsartikel, en ledare och en insändare. Vad i tidningen har inte skapats av redaktionen?

Genomgång:

Uppgift 6 och 7 i uppgiften "Vattenpipa farligare än många tror"

Genomgång:

Källkritikens grunder

Läs: "Så är en nyhetsartikel uppbyggd"

Vi undersöker artikeln "Oväder och pollen..." med hjälp av de sex journalistiska frågorna. 

v.4 

Uppgift:

Markera rubrik osv. 

Undersök en artikel med hjälp av de sex journalistiska frågorna. 

 Vi läser "Språket i en nyhetsartikel"

Uppgift:

Hitta tidsmarkörer och sambandsord.

Vi läser "Etiska regler för journalister"

Uppgift:

Välj vinkel 

 Vi gör uppgiften "Vänd och vrid på en nyhetsartikel" tillsammans.

Uppgift:

"Vänd och vrid på en nyhetsartikel" enskilt

v.5 

Uppgift:

"Vänd och vrid på en nyhetsartikel" enskilt

Uppgift:

"Vänd och vrid på en nyhetsartikel" enskilt

Lämna in dina svar till Linnéa

Uppgift:

Du ska skriva en nyhetsartikel om Thunmanskolan. Besvara de sex journalistiska frågorna på en post-it-lapp. 

Grupparbete:

Skriv rubriker till artiklar. 

v.6

Genomgång:

Skriva nyhetsartikel

Uppgift:

Förberedelse

Uppgift:

Förberedelse

Prov:

Skriv din artikel

v.7

Vi gör uppgiften "Tidningen förr och nu" tillsammans. 

Vi läser "Vad får nyhetsbilder visa?"

Vi går igenom uppgiften "En vinklad fotohistoria" och läser texten "En vinklad fotohistoria..."

 Paruppgift:

"En vinklad fotohistoria"

 Paruppgift:

"En vinklad fotohistoria"

Skicka er bild till Linnéa. 

v.9 

 Förberedelse inför muntlig redovisning. 

 Muntliga redovisningar

 Muntliga redovisningar

v.10

 Vi gör uppgiften "Att ljuga med statistik" tillsammans. 

 Uppgift:

"Att ljuga med statistik"

 Uppgift:

"Att ljuga med statistik"

Lämna in dia svar till Linnéa. 

 v.11

 Uppgift:

"Enkelt stjäla andras arbeten på nätet"

Vi diskuterar uppgiften "Enkelt stjäla andras arbeten på nätet"

 Uppgift:

"Lär dig berätta om ett innehåll med egna ord"

Lämna in stödord och referat till Linnéa

 Vi diskuterar uppgiften: "Lär dig berätta om ett innehåll med egna ord"

Vi läser texten "Insändare"

Genomgång:

Tes och argument

Uppgift: 

"Konsten att påverka"

Vi läser insändaren "Kravmärkt mat i skolmatsalen" tillsammans

 v.12

Vi gör uppgiften "Undersök en insändare" tillsammans (Lämna inte sommarkatten)

Uppgift:

Värdeladdade ord

 Uppgift:

"Undersök en insändare" (Supporterklubbar -fotbollens dödgrävare)

 Uppgift:

"Skriv argumenterande texter"

 v.14

 Genomgång:

En insändares uppbyggnad

Skriv din insändare

 Skriv din insändare

Lämna in din text till Linnéa

 v.15

 

 

 

 

Grammatik, ordklasser

 v.16

     

v.17

 

 

Lov

v.18

 

 

 

v. 19

 

Lov

Lov

 v.20

 

 

ProvUppgifter

 • Arbetsmaterial

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  C 9
 • Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  C 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  A 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: