👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt åk 7 vt 2021

Skapad 2021-01-08 09:21 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Svenska
"Att läsa utan att reflektera är som att äta utan matsmältning"... "I en bra bok står det mesta mellan raderna"... "En välskriven bok är en flygande matta som för oss in i en värld vi inte kan besöka på något annat sätt"... "Läsning är för själen vad motion är för kroppen"... "Great books help you understand, and they help you feel understood"…

Innehåll

Läsning är grund för det mesta vi gör i skolan, både i svenska och i andra ämnen. Det är viktigt att du håller igång läsningen både under skoltid, hemma och under loven. Betrakta läsningen på samma sätt som motion. Den måste underhållas hela tiden för att du ska hålla dig i form. Ett riktmärke för en högstadieelev är att läsa ca 100 sidor per vecka.

Under året jobbar vi därför regelbundet med bokläsning. Du lånar böcker på biblioteket eller tar av de som du har hemma. Givetvis ska det vara en ny, oläst bok varje gång. Läsningen sker hemma och i skolan och examineras två gånger per termin i form av ett bokcafé där du muntligt får presentera din bok för klassen samt en skriftlig bokanalys där du beskriver bokens handling, karaktärer och budskap samt jämför boken med ditt eget liv, annat du läst och sett och händelser ur verkligheten. 

Under läsningens gång får du reflektionsuppgifter från din lärare som du sedan kan ha med i din bokanalys.

Uppgifter

 • Bokanalys nr2

 • Bokanalys nr2

 • Bokanalys nr2

 • Bokcafé v. 10

 • Bokcafé v. 10

 • Bokanalys nr2

 • Bokcafé v. 10

 • Bokanalys v. 16

 • Bokanalys v. 10

 • Innan du börjar läsa boken 3

 • Personbeskrivning 3

 • Miljö och tid 3

 • Konflikt och utveckling 3

 • Bokanalys v. 10

 • Bokcafé v. 10

 • Bokanalys sva enkel

 • Bokanalys 3 SVA

 • Innan du börjar läsa boken 4

 • Personbeskrivning 4

 • Konflikt och utveckling 4

 • Textkoppling 4

 • Bokcafé 4 v. 15

 • Bokanalys SVA 4

 • En sekund i taget

 • Bokcafé 4 v.15

 • Personbeskrivning 5

 • Textkoppling 5

 • Konflikt och utveckling 5

 • Bokanalys SVA 5

 • Bokcafé 5 v. 21

 • Bokanalys SVA enkel 2

Matriser

Sv
Matris bokanalys 3

Behöver förbättras
Grundläggande
God
.
Mycket god
Läsförmåga
Läser ej för åldern anpassad skönlitteratur och faktatexter.
Läser för åldern anpassad skönlitteratur och faktatexter.
Läser skönlitteratur och faktatexter. Läser varierade genrer.
Läser skönlitteratur och faktatexter. Läser varierade genrer med högre svårighetsgrad.
Läsförståelse
Svårt att förstå det lästa. Anpassar inte lässtrategin utifrån textens särdrag. Har svårt att förstå berättelsens huvuddrag, person, plats och problem.
Visar på grundläggande läsförståelse. Väljer lässtrategier på ett huvudsak fungerande sätt. Förstår till viss del berättelsens huvuddrag, person, plats och problem.
Visar på god läsförståelse. Väljer lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt. Har god förståelse för berättelsens huvuddrag, person, plats och problem.
Visar på mycket god läsförståelse. Väljer lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Har god förståelse för berättelsens huvuddrag, person, plats och problem.
Sammanfattning
Har svårt att göra sammanfattningar av det lästa.
Kan göra enklare sammanfattningar av av olika texters innehåll. .
Kan göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.
Kan göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.
Reflektion
Har svårt att föra resonemang om tydliga budskap i det lästa
Kan föra enkla och delvis underbyggda resonemang om tydliga budskap i det lästa.
Kan föra utvecklade resonemang om budskap som kan läsas mellan raderna.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som kan läsas mellan raderna och om dolda budskap.
Textkoppling
Du gör inga eller få textkopplingar.
Du gör enkla textkopplingar inom olika områden, dvs text-to-self, text-to-text, text-to-world, text-to-media.
Du kan göra utvecklade textkopplingar inom olika områden.
Du kan göra väl utvecklade textkopplingar inom olika områden.
Språkligt
Språket i din text är alltför enkelt och osammanhängande.
Språket i din text är enkelt och har ett visst sammanhang.
Språket i din text är relativt varierat och har ett relativt tydligt sammanhang.
Språket i din text är varierat, träffsäkert och har ett tydligt sammanhang.
Skrivregler
Har svårt att använda de olika skrivreglerna t.ex. stor bokstav, skiljeteckning, stavning och ordföljd.
Du använder de olika skrivreglerna på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder de olika skrivreglerna på ett fungerande sätt.
Du använder de olika skrivreglerna på ett väl fungerande sätt.
Struktur
Har svårt att ha en ordentlig struktur i texten med styckeindelning och rubriker.
Du har en i huvudsak fungerande struktur i texten med styckeindelning och rubriker.
Du har en relativt väl fungerande struktur i texten med styckeindelning och rubriker.
Du har en väl fungerande struktur i texten med styckeindelning och rubriker.

Sv
Matris bokanalys 4

Behöver förbättras
Grundläggande
God
.
Mycket god
Läsförmåga
Läser ej för åldern anpassad skönlitteratur och faktatexter.
Läser för åldern anpassad skönlitteratur och faktatexter.
Läser skönlitteratur och faktatexter. Läser varierade genrer.
Läser skönlitteratur och faktatexter. Läser varierade genrer med högre svårighetsgrad.
Läsförståelse
Svårt att förstå det lästa. Anpassar inte lässtrategin utifrån textens särdrag.
Visar på grundläggande läsförståelse. Väljer lässtrategier på ett huvudsak fungerande sätt.
Visar på god läsförståelse. Väljer lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Visar på mycket god läsförståelse. Väljer lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Sammanfattning
Har svårt att göra sammanfattningar av det lästa.
Kan göra enklare sammanfattningar av av olika texters innehåll. .
Kan göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll. Kan jämföra med andra texter
Kan göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll. Kan jämföra med andra texter på ett välutvecklat sätt.
Reflektion
Har svårt att föra resonemang om tydliga budskap i det lästa
Kan föra enkla och delvis underbyggda resonemang om tydliga budskap i det lästa.
Kan föra utvecklade resonemang om budskap som kan läsas mellan raderna.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som kan läsas mellan raderna och om dolda budskap.
Textkoppling
Du gör inga eller få textkopplingar.
Du gör enkla textkopplingar inom samtliga områden, dvs text-to-self, text-to-text, text-to-world, text-to-media.
Du kan göra utvecklade textkopplingar inom samtliga områden.
Du kan göra väl utvecklade textkopplingar inom samtliga områden.
Språkligt
Språket i din text är alltför enkelt och osammanhängande.
Språket i din text är enkelt och har ett visst sammanhang.
Språket i din text är relativt varierat och har ett relativt tydligt sammanhang.
Språket i din text är varierat, träffsäkert och har ett tydligt sammanhang.
Skrivregler
Har svårt att använda de olika skrivreglerna t.ex. stor bokstav, skiljeteckning, stavning och ordföljd.
Du använder de olika skrivreglerna på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder de olika skrivreglerna på ett fungerande sätt.
Du använder de olika skrivreglerna på ett väl fungerande sätt.
Struktur
Har svårt att ha en ordentlig struktur i texten med styckeindelning och rubriker.
Du har en i huvudsak fungerande struktur i texten med styckeindelning och rubriker.
Du har en relativt väl fungerande struktur i texten med styckeindelning och rubriker.
Du har en väl fungerande struktur i texten med styckeindelning och rubriker.