Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 1B kap. 1 VT 21

Skapad 2021-01-08 10:20 i Eskilsbyskolan Härryda
Matematik utifrån läromedlet Favoritmatematik 1B.
Grundskola 1 Matematik
Talområde 0-20 klockan - hel och halvtimme om en timme .

Innehåll

Arbetsområdets mål 

Du ska få lära dig:

 • Talen 11-20.
 • Addition med tiotalsövergång i talområdet 0-20.
 • Subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0-20.
 • klockan- hel och halv timme
 • Tiotal 10, 20, 30…till 100.
 • mätning av tid
 • Ental och tiotal
 • Problemlösning. Samarbeta med andra och presentera lösningar.

 

Undervisning - så här kommer vi att arbeta

Vi färdighetstränar i matematikboken ”Favoritmatematik" .

Du får räkna uppgifter både enskilt och tillsammans med andra.

Du deltar aktivt vid genomgångar. Vi samtalar om tillvägagångssätt och olika lösningar. 

Vi jobbar med problemlösning i grupp genom att laborera med konkret material, rita och skriva på mattespråket.

Vi spelar spel och tittar på filmer.

 

Utvärdering & Bedömning

 

Bedömning sker löpande i dagligt arbete.

Efter avslutat kapitel gör eleven en diagnos och självskattning tillsammans med lärare där vi bestämmer om vi ska träna lite mer på vissa delar eller gå vidare till det summativa provet.

Det summativa provet tittar vi igenom tillsammans och pratar igenom det vi arbetat med i kapitlet. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Favorit matematik 1B kapitel 1

Eleven behöver träna mer
Eleven har visat kunskap
Problemlösning och resonemang
- tolkar skriftlig information med matematiska innehåll och utför beräkningar i addition med pengar.
Begrepp
heltimme, halvtimme, timvisare, minutvisare, ental, tiotal, term summa, differens,
Metoder
- läser av klockan och använder tidsuppfattning i vardagen -mäter tid med enheterna halv och hel timme utför beräkningar med addition med naturliga tal - bestämmer värden av obekanta tal i likheter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: