👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Numeriska och algebraiska uttryck, ekvationer samt mönster och formler

Skapad 2021-01-08 10:02 i Slöingeskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 6 Matematik
Ett arbetsområde där du får arbeta med numeriska och algebraiska uttryck, ekvationer samt mönster och formler.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få arbeta och träna olika förmågor som lösa problem, använda begrepp, använda och välja metoder samt kunna samtala och redogöra för hur du går tillväga. Detta tränar du när vi arbetar med numeriska och algebraiska uttryck, ekvationer samt mönster och talföljder.

Bedömning - vad och hur

VAD:

Du ska kunna:

Numeriska och algebraiska uttryck
- tolka, skriva och hantera enkla numeriska och algebraiska uttryck
- prioritering av räknesätt, att multiplikation och division beräknas före addition och subtraktion även om parantes finns
- att en bokstav i algebra står för ett tal och att t ex 2innebär 2 x 
sätta in olika värden för en bokstav och beräkna uttryckets värde
- att en bokstav i ett uttryck alltid har samma värde, men att bokstaven kan ha ett annat värde i ett annat uttryck
- förenkla uttryck som 3a + b + 4 - 2a + 4b till a + 5b + 4

Ekvationer
- välja rätt symbol mellan två uttryck, = eller 
- välja tal och räknesätt så att två uttryck utgör likheter
- lösa enkla ekvationer med informella metoder
- avgöra vilka av några givna ekvationer som har en specifik lösning, t ex x = 3
- skriva ekvationer med och tal på båda sidor om likhetstecknet utifrån givna likheter
bestämma vad ska representera vid problemlösning med ekvation
- lösa problemuppgifter med ekvation

Mönster och formler
- bestämma regler för och fortsätta talföljder
- konstruera egna talföljder
- beskriva och rita fortsättning på växande mönster
- ange antalet delar i växande mönster  som ett uttryck med 
beräkna antalet stickor i olika figurer eller vilket nummer en figur med ett visst antal stickor har utifrån ett givet uttryck

 

HUR:

Du visar vad du lärt dig på ett prov som kommer i slutet av arbetsområdet.

Undervisning och arbetsformer

- Genomgångar med kooperativa övningar
- Egen träning i boken
- Spela spel
- Bingel
- nok.se
- Utvärdering - menti

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6