👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO Vårt samhälle år 1

Skapad 2021-01-08 10:19 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Vi arbetar med vårt samhälle.Vad finns i vårt samhälle och varför?
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Vad ett samhälle egentligen är och hur det är uppbyggt. Hur vill du att samhället ska se ut när du är vuxen? Vad är ett yrke?

Innehåll

Mål

Undervisningen syftar till att eleven:
- utvecklar en förståelse för vad ett samhälle är och hur ett samhälle är uppbyggt.
- blir medveten om olika samhällsfunktioner som exempelvis skola, sophantering, räddningstjänst och sjukvård.
- utvecklar sin förståelse kring sin egen roll i samhället. 
- deltar i H22 genom att komma med ideer om det framtida samhället.

Så här kommer vi att arbeta

Vi läser, lyssnar, ser på film och för diskussioner om vårt samhälle. Eleverna får tillsammans fundera ut vad vi behöver ha i ett samhälle för att täcka våra behov och för att allt ska fungera. Vi sammanfattar genom gemensamma tankekartor och genom att bygga modeller av samhället nu och i framtiden. Vi genomför intervjuer med olika yrkesgrupper. I diskussionerna berör vi:

- vad finns i samhället runt omkring oss och varför?
- vad händer med våra sopor?
- varför går vi i skolan?
- vilka yrken finns i samhället och i vår egen familj.
- vilka yrken har förändrats från förr och till i dag. 

 Eleverna arbetar både enskilt och i de kooperativa grupperna.

Så här blir du bedömd

Du ska kunna besvara följande frågor muntligt.

Vad är ett yrke?

Vad är ett samhälle?

Vad finns i samhället runt omkring oss och varför?

Vad händer med våra sopor och varför?

Varför går vi i skolan?

Vilka yrken finns i samhället och i vår egen familj?

Vilka yrken har förändrats från förr och till i dag och varför?

För mer än godtagbara kunskaper krävs en förklaring av frågorna varför. Dessutom krävs ett aktivt deltagande i diskussioner och bygge av samhälle.

För godtagbara kunskaper ska du kunna besvara Vad och Vilka-frågorna samt deltagit i diskussioner och övningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3