👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vecka 3.

Skapad 2021-01-08 10:39 i Hattstugans förskola Svedala
Förskola
Lektionsplanering för Kattugglan

Innehåll

Vecka: 3

 

Lektionsplanering Grupp:  Kattugglan

 

Måndag: 

 

Lektion 1: DIGITAL / KÄLLKRITIK

Koppla Ipaden med kamera på till projektorn  så att barnen kan se dem själva.

Prata om vart dem befinner sig om hur dem kan vara på flera ställen samtidigt. Rumsuppfattning. 

 

Lektion 2:FRUKTSTUND /TAKK

Under fruktstunden har vi ett stort fokus på hur vi utrycker det vi vill ha, använder takk när det verbala språket inte är tillgängligt

 

Lektion 3:  HÖGLÄSNING 

Högläsning via bok. Samla alla barnen på mattan, använd kuddarna för att dem ska förstå var dem ska sitta. läsa en kort stund, prata om vad som händer i boken.

 

Mål: 

 

• Digital kompetens / Källkritik 

 

• Språk 

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag: 

 

 

Lektion 1: PÅKLÄDNING

Öva på att klä på oss och låta det ta den tid det behöver

 

Lektion 2:GRÖN FLAGG

 

Vad kan vi hitta på vår gård. Leta efter naturmaterial att kunna ta med in för att senare göra ett kollage.

 

Lektion 3:AVKLÄDNING

Öva på att ta av sig sin kläder själva och låta det ta den tiden det behöver. 

 

Mål: 

 

• Naturvetenskap

 

• Motorik

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag:

 

Lektion 1: SÅNGSTUND

Använda sångpåsen med olika kort i. Låta barnen själv få ta upp dem i tur och ordning. träna turtagning. använda kuddarna för att synliggöra sittplatserna.

 

Lektion 2:FRUKTSTUND /TAKK

Under fruktstunden har vi ett stort fokus på hur vi utrycker det vi vill ha, använder takk när det verbala språket inte är tillgängligt

 

Lektion 3:HÖGLÄSNING 

 

Hitta en bok kopplat till det barnen utforskat i naturen. Ha högläsning innan maten. Koppla upp boken på projektorn så att barnen kan röra sig fritt och samtidigt se tydligt, kunna känna utan att det stör andra barn

 

Mål: 

 

 

• Språk 

• Barns inflytande

 

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18