👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild vt åk 3

Skapad 2021-01-08 10:21 i Väskolan Kristianstad
Grundskola F – 9 Bild
På bilden i åk 3 får du möjlighet att lära dig använda olika tekniker, verktyg och material för att bygga upp en bild och skapa olika uttryck. Under vårterminen kommer vi arbeta med berättande bilder och bilder från olika tider och kulturer.

Matriser

Bl
Bild vt åk 3

  • Bl   kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • Bl   skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  • Bl   analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  • Bl  1-3   Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  • Bl  1-3   Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  • Bl  1-3   Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  • Bl  1-3   Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  • Bl  1-3   Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  • Bl  1-3   Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
-------------------------------->
------------------------------------>
--------------------------------->
Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett fungerande sätt för att bygga upp en bild, och skapa olika uttryck.
  • Bl  E 6
Kan använda olika tekniker och material med stöd av lärare
Kan på egen hand använda olika tekniker och material efter genomgång av lärare
Kan på egen hand använda olika tekniker och material och kommer med egna idéer
Eleven kan skapa bilder kopplade till olika tider och kulturer.
Kan skapa bilder kopplade till olika tider och kulturer med stöd av en lärare
kan på egen hand skapa bilder kopplade till olika tider och kulturer efter genomgång av lärare
Kan på egen hand skapa bilder kopplade till olika tider och kulturer och kommer med egna idéer
Eleven kan framställa olika typer av berättande bilder.
kan med stöd av en lärare skapa berättande bilder
kan på egen hand skapa berättande bilder efter genomgång av lärare
kan på egen hand skapa berättande bilder och kommer med egna idéer