👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2021-01-08 10:18 i Källbyängars förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Läroplans mål: ”förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.” På trollsländan har pedagogerna tillsammans med barnen arbetat med att använda ”stopphanden” under höstterminen. För att fullfölja detta arbetet, så kommer trollsländan att under vårterminen arbeta med vad bör den som får ”stopphanden” göra/agera. Pedagogerna ser också ett behov hos barnen i att våga visa vad de känner och få hjälp med att sätta sätta ord på sina känslor. Under höstterminen så började också ett mer fokuserat arbetade inom barngruppen med att barnen fick hjälpa varandra. Detta kommer att fortsätta under vårterminen.

Innehåll

Planerade insatser 

Ge barnen positiv förstärkning när de hjälper sina vänner och när de respekterar stopphanden

Hur bör den som får ”stopp handen ” agera.

Närvarande i barnens lek och föra samtal med barnen.

Handledning

Metodval

Använda seriesamtal

 

Observationer 

 

Ge barnen positiv förstärkning när de hjälper sina vänner och när de respekterar stopphanden.

Jobba med forumspel.

Använda oss av litteratur som fokuserar på området normer och värden.

 

Förväntade effekter 

Att barnen uppmärksammar att kompisar behöver hjälp och hjälper dem.

Att barnen respekterar och förstår vad stopphanden betyder när den visas.

 

Att våga uttrycka sina känslor och sätta ord på dem.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18