👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget VT-2021

Skapad 2021-01-08 10:18 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 8 Historia
År 1815 hade ledarna för Europas stormakter kommit överens om var gränserna mellan länderna skulle gå. Tyskarna bodde i många små stater, men 1871 gick de små tyska staterna samman och bildade landet Tyskland. Då förändrades läget i Europa. Tyskland byggde upp en armé som var dubbelt så stor som Frankrikes och tolv gånger större än Storbritanniens! I Frankrike och andra länder blev man orolig för vad som skulle hända när Tyskland blev allt starkare. Det som stormakternas ledare bestämde 1815 hade förhindrat många stora krig i Europa i nästan hundra år, men nu blev det krig igen. Det här kriget blev större och blodigare än alla tidigare krig. Många länder utanför Europa drogs in i kriget. Därför kallar vi det för första världskriget. Under det första världskriget förs krig på ett nytt sätt. Man använder flygplan, u- båtar, skyttegravar och kulsprutor och resultatet blir att närmare 20 miljoner dör. Efter kriget är inställningen bland makthavare och folk i Europa "aldrig mer". Men bara 20 år senare utbryter det Andra världskriget.

Innehåll

Syfte

Målet med undervisningen är:

 • Du ska utveckla en historiemedvetenhet som underlättar tolkningen av händelser och skeenden i nutiden och skapar en beredskap inför framtiden.
 • Du tillägnar dig kunskaper om betydelsefulla historiska gestalter och händelser  Du kommer att få lära dig om orsaker till och konsekvenser av det första världskriget samt få inblick i hur kriget startad och utvecklades.
 • Att du utvecklar din förmåga om hur historia kan användas och hur olika historiska källor kan användas.

Undervisning

I undervisningen kommer vi att ha genomgångar, filmer samt jobba med boken. Filmerna handlar om barn som har upplevt kriget. Arbetsområdet kommer avslutas med ett prov den tisdagen den 2 februari. Bra sidor att läsa på inför provet är s192-213 i Utkik Historia 7-9. 

Viktiga frågor för dig att besvara

 •   Vad var imperialismen och nationalismen? Hur kan det kopplas samman med första världskriget? 
 •   Att du kan ge exempel på länder som var med i första världskriget och vilka som var i samma allians.
 •   Att du kan förklara orsaker till första världskriget samt hur allianserna påverkade krigsutbrottet.
 •   Att du kan förklara och ge konkreta exempel på hur kriget startades och utvecklades i öst och i väst.
 •   Att du kan resonera kring vilka följder/konsekvenser första världskriget fick för olika länder i Europa.
 •   Att du kan resonera kring freden för det första världskriget och ge förslag på vad detta kan få för följder inför framtiden
 •   Att du kan berätta om de nya uppfinningar och vapen som började användas under denna tidsperiod.
 •   Att du kan förklara och använda dig av begrepp som imperialism, tsar, västfronten, Versaillesfreden mm

 

 

Uppgifter

 • Instuderingsfrågor

 • PowerPoint första världskriget

 • Begreppskunskap

 • Imperialismen

 • PowerPoint Första världskriget

 • Instuderingsfrågor

Matriser

Hi
Första världskriget

bedömningsmatris

E
C
A
Historiemedvetenhet
Resonemangsförmåga Orsaker/följder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Samband
Tolkning av händelser och skeenden i nutid och skapar förförståelse för framtiden
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Begreppskunskap
Förstå och använda begrepp kopplade till arbetsområdet
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.