Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skam France

Skapad 2021-01-08 10:28 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Moderna Språk - Franska
Nous regardons la première saison de Skam France

Innehåll

Under momentets gång arbetar vi både med muntliga och skriftliga uppgifter. 

Examinationen består av en muntlig uppgift som genomförs i grupp och en skriftlig uppgift. 

All information om detta finns tillgängligt i teams.

Matriser

ModFra
Skam France

E
C
A
Uppfatta tal
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talat språk i måttligt tempo
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talat språk i måttligt tempo
Eleven förstår såväl helhet som detaljer i talat språk i måttligt tempo
Skriftlig framställning
I skriftliga framställning formulerar sig eleven enkelt, begripligt och relativt samman-hängande
I skriftliga framställning formulerar sig eleven relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande Eleven formulerar sig även med visst flyt
I skriftliga framställning formulerar sig eleven relativt varierat, tydligt och sammanhängande Eleven formulerar sig även med flyt
Muntlig interaktion
I muntlig interaktion uttrycker sig eleven begripligt och enkelt Dessutom väljer och använder eleven i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen
I muntlig interaktion i uttrycker sig eleven tydligt och med visst flyt Dessutom väljer och använder eleven fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
I muntlig interaktion uttrycker sig eleven tydligt och med flyt Dessutom väljer och använder eleven väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt
Allmänna ämnen för diskussion och jämförelse
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: