Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruera och argumentera

Skapad 2021-01-08 10:28 i Djupedalskolan Härryda
Mall för pedagogisk planering på Furuhällsskolan Ta bort och byt ut alla grön text.
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Du möter dagligen olika instruktioner, muntliga som skriftliga och utan tydliga instruktioner kan mycket gå fel. Det är viktigt att tala om vad man tycker och med bra argument kan du lättare påverka andra att tycka som du. I ditt framtida yrke kommer du att ha stor nytta av att tydligt kunna argumentera och instruera, vare sig det är muntligt eller skriftligt.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Genom undervisningen i ämnet svenska ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • formulera dig i tal och skrift,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Så här kommer vi att arbeta

 • Tillsammans kommer vi att läsa och titta på/analysera uppbyggnaden av instruerande och argumenterande texter, från olika medier.

 • Gå igenom stavningsregler och arbeta med olika övningsmaterial, analogt och digitalt. 

 • Ge och ta emot respons på övningstexter.

 • Arbeta med ordböcker och ordförståelse analogt och digitalt.

 • Arbeta med sökmotorer på internet och jämföra olika källor utifrån ett källkritiskt förhållningssätt.

 

Det här ska du lära dig

 • Strategier för att skriva olika typer av texter (instruerande och argumenterande) med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

 • Skriva, disponera och redigera texter med hjälp av dator.

 • Språkets struktur med meningsbyggnad, stavningsregler och skiljetecken.

 • Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte.

 • Informationssökning i några olika medier och källor, t.ex. i uppslagsböcker och via sökmotorer på Internet.

 • Hur man jämför källor och deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

 

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

Åsikt. argument, orsak, verkan, tes, ståndpunkt, inställning, konnektiva uttryck, sammanfattning, sambandsord, presens, imperativ, handlingsord, instruera, anvisning, rutiner, numrera, lista, ingrediens, utrustning, illustrationer, kronologisk ordning, ordklass, ämnesspecifika ord, initiala ord, förkortningar, avledning, prefix, suffix, ordstam, ändelse, källkritisk, sökmotor, objektiv, subjektiv, sekundärkälla, primärkälla, perspektiv, tolkning, äkta, påhittad, förfalskad, tendens.

Så här kan du visa dina kunskaper

Texter du skriver bedöms utifrån: 

Innehåll: Hur tydligt och välutvecklat innehållet för respektive texttyp är. 

Struktur: Hur väl strukturerade och sammanhängande texterna är. Finns det en tydlig inledning och passande rubrik? Är texterna  uppbyggda med varierande sambandsord så att texterna tydligt binds ihop? Har texterna en tydlig avslutning och/eller sammanfattning? 

Språk: Variation av ord, variation av meningsbyggnad och rätt användning av tempus.

Skrivregler: Med vilken säkerhet du stavar och använder skiljetecken.

 

Jag tittar också på hur du:

Deltar aktivt i gemensamma och enskilda uppgifter.

Ger och tar emot respons på övningstexter.

Arbetar med olika källor.

Arbetar med olika övningsmaterial (stavning, ordförståelse samt praktiska övningar).

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: