Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinter åk1

Skapad 2021-01-08 10:50 i Hällevadsholms skola Munkedal
Tema vinter, åk 1
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med årstiden vinter och lära oss om hur djuren lever och hur naturen ser ut på vintern.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Syftet är att du ska få kännedom om;

- vad som händer i naturen under vintermånaderna.

- Vad det innebär att djur går i dvala/vintersömn.

- lära dig om olika stannfåglar.

- få kännedom om några av de vanligaste djuren vi har omkring oss samt skriva en kort faktatext om älgen.

- få kännedom om några vanligt förekommande djurspår i naturen. 

 

 

Det här ska du lära dig.

 • vilka månader som hör till årstiden vinter.

 • vad vintern betyder för människor och djur.

 • Känna till någon/några saker djuren gör för att kunna klara vintern.
 • känna igen några fåglar som stannar kvar i vårt närområde under vintern.

 • få kunskaper om älgen, haren och vargen.
 • att känna igen några vanligt förekommande djurspår.

 

Så här kommer vi att arbeta.

- Ta reda på din förförståelse kring ämnet, vad vet du innan vi påbörjat vårt arbete?

- Titta på film och arbeta utifrån arbetsbok och stenciler. 

- Göra en gemensam tankekarta och därefter skriva en gemensam faktatext om vargen.

- Samtala i grupp kring olika observationer.

- Bildframställning för att lägga märke till olika djurspår i naturen.

- Göra observationer inom vårt närområde.

 

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig.

- Observera ditt deltagande under lektionerna.

- Titta igenom din dokumentation i din NO-bok och stenciler. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: