Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solen, jorden och månen

Skapad 2021-01-08 11:15 i Tullgårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 NO (år 1-3) SO (år 1-3) Svenska Teknik Bild Matematik
Vi kommer att under 7 veckor arbeta med jorden, solen, månen och stjärnhimlen. Vi kommer att lära oss deras förhållande till varandra och diskuterar olika frågor om hur vi människor och djur påverkas av jorden, solen och månens förhållande. Vi lär oss också om hur naturvetenskapen har utvecklats och om de olika myterna om rymden.

Innehåll

Vi kommer under vecka 2 till och med vecka 8 att arbeta med arbetsområdet rymden. 

Vi kommer att arbeta inom ämnena NO, SO, svenska, bild, teknik och matematik.

Teknik och matematik: En resa till månen.

Begrepp att kunna är:

- Algoritm

- Stegvis instruktion

- Symbolerna för rak fram, bakåt, svänga vänster och svänga höger.

Lektion 1; Repetera vad teknik är och för vem har vi tekniska lösningar för. Hur påverka våra tekniska lösningar individen i samhället? Hur påverkar tekniken samhället och är all teknik bra?

Introducera arbetet med lego, WEDO

Lektion 2; Nu bygger vi ihop bilen utifrån en instruktion som finns på våra lärplattor. 

Här arbetar eleverna i grupper om 2-3 barn och får i samråd diskuterar hur de ska programmera bilen att utför vissa uppgifter.

Lektion 3; Vi sammanfattar lektionen och ser vilka fördelar det finns med att göra rymdresor både utifrån vetenskapen och utifrån begreppet hållbar utveckling. 

Teknik: Konstruktion

Vi ska arbeta med att konstruera en låda där målet är att få jorden att snurra runt solen.

Med hjälp av olika byggmaterial så som blompinnar, limpistol, skolåda, stickor, hjul och annat som eleverna tror sig behöva ska de i grupper om 2-3 bygga en konstruktion, där de har solen i mitten och genom en teknisk lösning få jorden att snurra runt solen.

Här får eleverna träna på att samtala med varandra om olika sätt att få konstruktionen att fungera. 

Lektion 1; Introduktion av arbetet och visar en modell av hur jorden och solen förhåller sig till varandra. Påbörja konstruktionsarbetet.

Lektion 2: Konstruera och hitta lösningen på uppgiften.

Lektion 3; fortsatta konstruktionen och samtala om olika lösningar i helgrupp.

 

SO

Undervisningen kommer att utgå från människans påverkan av jorden och om jordens klimat.

v.1 , 2 ch 3 Lektion 1,2,3 : "Jorden är platt", Var bor jordens befolkning?

-Hur jordens förhållanden, klimat och förutsättningar skapar plats för liv.  Sveriges olika naturtyper, stad, landsbygd, skog, fjäll och kust.

Nyckelord: stad, jordbruk, samer ,årstider, fjäll, landsbygd, kust, gruva, hembygd, väder, klimat.

v. 5

Lektion 4:  Gudar, troll och jättar

Myter om hjältar  (grekisk, nordisk). Lära sig om några av gudarna och höra på några av berättelserna om dessa.  Planeterna och antik mytologi. Eleverna får höra en berättelse ur den grekiska/romerska mytologin.

Nyckelord: Offer, budbärare, planeter.

v.6  Lektion 5 Global uppvärmning, Hur påverkar vi klimatförändringar, vad kan vi göra? 

Skriva ett framtidsbrev till sig själv.

Nyckelord: klimat, konsumtion, naturresurser, miljö, hälsa, matsvinn, avfall.

 

v.7 Globala målen Mål 5, Jämställdhet

Begreppet jämställdhet, läsa hjältinne, hjälte bilder som utmanar våra normer om hur flickor och pojkar är.

Presentation.

v.8 Vad är en jämställd skola?

Eleverna får fylla i en enkät om "talutrymme i klassrummet", Repetition av vad vi lärt oss sedan jullovet.

Nyckelord: känslor, olikheter, fördomar, respekt.

SV-tema

Lektion 1: Skapelseberättelsen i fornnordisk mytologi, lyssna och rita Yggdrasil.

Lektion 2: Lyssna på berättelsen om när Tors hammare stjäls av jättarna. Skrivövning med att återberätta.

Lektion 3: Om namnen på våra veckodagar. Lyssna och skriva.

Lektion 4: Skriv en berättelse med inspiration av hjältesagans genre.

Lektion 5: Läsa upp sina utkast, bearbeta text, färdigställa, illustrera.

 

NO:

v. 2-4, lektion 1-3 Repetition av vad NO är. Månens faser.

begrepp: månens faser, rotera, rotera runt sin egen axel, gravitation, tyngdlöshet, diameter

Vilka ämnen ingår? Vad kan man lära sig i de olika ämnena?

NO, fysik, biologi och kemi. Para ihop begreppen med rätt mening.

 

Vi går igenom mål och hur vi ska arbeta.

EPA: Vi läser ett brev från utomjordingen Bing. Han undrar om vi tror att han skulle trivas på solen. I hans brev finns felaktig information om solen. Vi tränar på källkritik. Vad är felaktigt? Vi ser en film om solen (ca 4min av Vi lär oss om solen och andra stjärnor, SLI).

Vi läser brev 2 från BIng. Mu undrar han om vi tror att månen är en bra plats att bo på. VI fyller i ett VÖL-schema om månen.

Vi ser 5 korta filmer om fakta om månen (SLI, Himlakroppar och planeter). Efter varje film fyller vi på våra tankekartor.

Filmer: Hur är det på månen?, Vad är månen?, På månen är allt lätt., Månlandningen och Månens faser

Eleverna får tillverka en månfassnurra. VI ser instruktionsfilmen: Annas instruktionsbok Månens faser.

Eleverna får en månläxa. De ska observera månen under en månad och fylla i ett månschema. 

 

BIld: nyårsfyrverkerier med lim och salt, nyårsraket av färgat papper och silkespapper (smällkaramellsvikning och klippning)

 

v. 5-7, lektion 4-6 Jordens, månens och solens förhållande till varandra. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

EPA: Tittar på bilder fr Boken om NO och jmf hur man har sett på rymden ur ett historiskt perspektiv. Varför är det skillnad?

Vi ser filmer och skriver sedan gemensamma faktatexter.

Filmer:

SLI, Himlakroppar och planeter: Vad är jorden? Mer om jorden. Vad är solen? Solen som allt kretsar runt. Solen, månen och jorden. Varför har vi olika årstider?

SLI, Vi lär oss om: Solen och andra stjärnor

Vi tillverkar en "mobil" för att tydliggöra jordens, månens och solens förhållande till varandra.

Vi tillverkar en stjärnkikare.

Vi ser 3 korta klipp med Christer Fuglesang i rymden (youtube, F leker med pappersbollar i rymden, C.F äter godis i rymden, C.F leker med vatten i rymden ca:1,30min/klipp.

begrepp: dygn, rotera runt sin axel, kretsa, ekvatorn, Polstjärnan, norra/södra halvklotet, stjärna, himlakropp, diameter, atmosfär, galax, stjärnbilder

 

BIld:

Vi arbetar med komposition och gör en bilduppgift med pastell. Bakgrunden: svart papper, planeter (pastell ) och astronauter/raketer (tusch/färgpenna) klistras på. 

På bilden v.7-8 kommer vi bilda en egen påhittad stjärnbild med vår egna kropp. Vi fotar och på bildlektionen v.8 målar vi av våra egna foton. 

 

Bedömning och dokumentation:

Vi avslutar hela arbetet med att de i grupper kommer att få välja ett område som vi arbetat med och visa på hur myten/historia hör ihop med vetenskapen och visa på skillnader och likheter. Detta filmar de sedan ihop till antingen en film eller ett nyhetsrepotage. Vi kommer att utgå från en mall som de fyller i och gör ett manus för inspelningen. De fortsätter med att spela in och vi avslutar med att titta på filmerna och utvärdera arbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.
  Tk  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: