Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Tryck

Skapad 2021-01-08 10:49 i Rättviksskolan Rättvik
Grundskola 7 – 9 Fysik
Tryck i gaser och vätskor.

Innehåll

(Planeringen kommer uppdateras under kursen)

Sammanfattning

 • Tryck är kraft på en yta.
 • Om en stor kraft påverkar en liten yta blir trycket stort.
 • Trycket kan minskas genom att man gör kraften mindre eller ytan större.
 • Tryck mäts i till exempel Newton per kvadratcentimeter eller Pascal (Pa). 
 • Pascal (Pa) är 1 Newton per kvadratmeter (N/m2).
 • Normalt lufttryck är 1013 Hektopascal (hPa).
 • Trycket av 10 m vatten är lika stort som lufttrycket vid havsytan.
 • Arkimedes princip: ett föremål nedsänkt i vätska påverkas av en uppåtriktad kraft, som är lika stor som tyngden av den undanträngda vätskan.

Resurser

Läs och lär:

Filmklipp

Träningsuppgifter

 • Grundkurs: Testa dig sid 106, 109 och 113
 • Fördjupning: Förklara och resonera sid 106,109 och 113
 • Arbete i kunskapsmatrisen

Bedömning kommer att ske på:

 • Aktivitet på lektioner (muntlig, laborativ, skriftlig)
 • Inlämningsuppgifter
 • Laborationsdokumentation
 • Begreppsprov i kunskapsmatrisen

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Fysik - Tryck - Frågor

 • Fysik-uppgifter Tryck

 • Fysik - Tryck - Ditt tryck

 • Fysik - Tryck - flyter eller sjunker?

 • Fysik - Tryck - frågor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: