👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Andra världskriget & Kalla kriget

Skapad 2021-01-08 10:50 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola F – 9
Vi ska börja med att repetera viktiga händelser, personer och skeenden under 2a världskriget & Förintelsen. Vi kommer också att arbeta med Kalla kriget och du kommer att fördjupa dig i en valfri konflikt under Kalla kriget. (Konfliktanalys).

Innehåll

Målet med undervisningen är att:

-få fördjupade kunskaper kring 2:a världskriget samt Kalla kriget.

-du ska kunna använda dig av centrala historiska begrepp.

-du ska kunna resonera om framtiden med hjälp av historia.

-du ska kunna resonera om hur historia används 

 

Så här ska vi arbeta:

-Föreläsningar

-Diskussioner

-Filmklipp

-Textläsning

-Faktaprov

-Konfliktanalys av valfri konflikt under Kalla kriget (i samarbete med svenskan).Skrivs i Chrome X under lektionstid.

 

Detta ska bedömas.

Du kommer att bedömas på din aktivitet under lektionerna, prov samt på din konfliktanalys.

 

Grovplanering

V 2: Repetition uppgifterna till avsnittet 2:a världskriget.

V3: Genomgång "Viktiga personer" under 2:a världskriget samt repetition och genomgång Förintelsen.

V4: Läxförhör 2a världskriget & Förintelsen. Detta ska du kunna till testet:

  • Sid 275-292 i Historieboken
  • Begreppsmall 2:a världskriget & Förintelsen
  • Genomgång Personer under kriget

V5: Genomgång Kalla Kriget samt val & uppstart av fördjupningsuppgift Konfliktanalys

V6: Arbete med fördjupningsuppgift Kalla Kriget

V7. Arbete fördjupningsuppgift samt inlämning fredag i v 7.