Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoritetsspråk och dialekter

Skapad 2021-01-08 10:55 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
I Sverige talar vi svenska men har även ett antal officiella minoritetsspråk som har speciella rättigheter, vilka språken är och hur minoritetsspråk fungerar, detta skall du få arbeta med nu. Vi har också ett antal dialekter i Sverige, från norr till söder, och de skiljer sig från varandra i stora drag, dessa skall du också skaffa dig kunskap om. Arbetet kommer utmynna i att du ska skriva en faktatext om valfritt område inom ämnet. Du kommer att bedömas på fem kunskapskrav: skriva texter, källkritik, källhänvisningar, kamratrespons och

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Sveriges minoritetsspråk och dialekter.

Hur ska vi arbeta?

Läsning och sammanfattning av faktatexter samt genomgångar.

Vad ska du lära dig?

Du ska få kunskaper om våra minoritetsspråk, dialekter och hur du skriver en faktatext.

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

Minoritetsspråk, dialekt, sociolekt, lokal dialekt, regional dialekt, formellt språk

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Genom arbete på lektionerna och att du skriver en faktatext

Uppgifter

  • Faktatext om valfritt minoritetsspråk eller dialekt

Matriser

Sv
Minoritetsspråk och dialekter

E
C
A
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Källkritik
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Källhänvisningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar
Kamratrespons
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Språk i Sverige
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: