Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål ryska Åk 7-9 VT 2021

Skapad 2021-01-08 10:58 i Integrationsenhet Mjölby
Grundskola F
Under våren kommer eleverna läsa på ryska och använda ordböcker vid behov, det hjälper dem att få mer kunskap och utveckla sin läsförmåga. Eleverna ska träna på muntlig redovisning för att de ska våga tala sitt modersmål inför andra. Vi kommer att lyssna på olika ryska texter, läsa och analisera, diskutera samt skriva olika typer av texter.

Innehåll

Målet med undervisningen

Eleverna ska träna på olika lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna. De ska lära sig strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Eleverna ska träna på modersmålets uttal i jämförelse med svenska. De kommer lära sig hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. Eleverna ska lära sig om kultur och samhälle i områden där modersmålet talas och göra jämförelser med svensk kultur och samhälle.

Hur vi ska jobba

För att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga ska vi träna på att läsa texter anpassade efter elevernas aktuella kunskapsnivå och intresse. Vi ska lyssna inspelade texter och filmer, öva på att redovisa muntligt inför resten av gruppen. Eleverna kommer att skriva olika slags texter. Som stöd i lärandet ska vi använda digitala verktyg.

 

Bedömning 

Följande kunskaper kommer att bedömas:

  • Läsförmåga
  • Läsförståelse
  • Textanalys
  • Skrivförmåga
  • Muntlig kommunikation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: