Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO: Geografi åk 3

Skapad 2021-01-08 11:11 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola F – 3 Geografi SO (år 1-3)
Hur många världsdelar finns det och vad heter de? Vilka är väderstrecken och vilken riktning heter vad? Hur läser man av, tolkar och hittar på en karta?

Innehåll

Syfte: 

Genom undervisningen i ämnet ska eleven utveckla förmågan att:

 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker

 

Inom arbetsområdet geografi ska eleven lära sig:

 • hur jordgloben är utformad och fungerar.
 • kontinenternas namn och läge på jordgloben.
 • världsdelarnas namn och läge på jordgloben.
 • världshavens namn och läge på jordgloben.
 • om olika platser/länder som är viktiga för eleven.
 • hur man använder en karta, både fysiska och digitala.
 • de fyra olika väderstrecken.
 • olika rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna.

 

Eleven får möjlighet att visa sina kunskaper genom att:

 • placera ut namnen på världsdelarna och världshaven på en karta.
 • visa och berätta vilken riktning de olika väderstrecken har.
 • visa och förklara hur man hittar en bestämd plats på en karta.
 • aktivt delta när vi skriver gemensamma faktatexter om de olika världsdelarna.
 • använda rumsliga begrepp i samtal och diskussioner kring jordgloben.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: