Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Evolution, Genetik och Genteknik år 9

Skapad 2021-01-08 10:58 i Mariaskolan Stockholm Grundskolor
Genetik och genteknik
Grundskola 9 Biologi
Undrar du djur har förändrats genom tiden och vad det kan bero på? Hur kommer det sig att du ser ut som du gör och hur det fungerar det egentligen med genteknik och genmanupulation - vad är skillnaden?

Innehåll

 
 

 

 

 Vad ska vi arbeta med?

 

Genetik,är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper nedärvs, hur arvsmassan är uppbyggt och fungerar, hur förändringar av generna (arvsanlagen) uppstår, samt den biologiska variationen. Människan har sedan urminnes tid förbättrat husdjur och odlade växter genom att använda indirekt kunskap om hur egenskaper ärvs för att genomföra mer eller mindre systematisk avel. Med dagens teknik och forskning får vi mer kännedom och kunskaper om hur arvsmassan fungerar och egenskaper ärvs.

Hur ska vi arbeta?

Till din hjälp har du Spektrum Biologi (kap 10) Gener sid 396-427 samt Evolution sid 22-23. Se utdelad planering på teams för sidhänvisningar, begrepp & filmer för varje vecka.

Vi kommer ha lärarledda genomgångar, laborationer, enskilda uppgifter, PP-presentationer och filmer.

Vi kommer att träna på begrepp, att göra korsningsscheman och att föra diskussioner där du tränar din förmåga att argumentera utifrån biologins begrepp, modeller och teorier.

 

Vi kommer ha diskussioner, en bedömande laboration och ett skriftligt prov vecka 6. Se utdelad planering på teams.

 

 

Vecka

Sidor i boken

Mål

Begrepp

Länkar & filmer

v.2

s. 398–402

10.1 Gener är recept på proteiner

 

Inlämning av gamla böcker och utdelning av nya¨-Ärftlighetslära

-Genetik

-Gen

-Arvsmassa

-DNA

-RNA

-Kvävebaspar, ATCG

-Triplett

-Protein

-aminosyror

-Form och funktion av proteiner (veckning)

-Stamceller

-Genreglering

och kortidsminne

-drömsömn och djupsömn

Länkar (filmer):

https://app.studi.se/l/gener-och-proteiner
v.3

s. 403–409

10.2 Gener för arvet vidare
 

-Kromosomer och kromosompar

-Genpar

-Vanlig celldelning (mitos)

-Könsceller

-Reduktionsdelning (meios)

 

-Biologiskt kön X- och Y-kromosom

-Dominanta gener

-Recessiva gener (vikande)

 

-Genetisk mångfald

-Naturligt urval

nervsystemet

Länkar (filmer):

https://app.studi.se/l/kromosomer-och-anlag

 

https://app.studi.se/l/dominanta-och-recessiva-anlag

 

https://app.studi.se/l/arv-och-miljoev.4

s. 22-23


s.410–415

10.3 Sjukdomsgener och genteknik

 

 

 

-Mutationer

-Kromosomförändringar

-Ärftliga sjukdomar

-Könsbundet arv

-Korsningsschema

-Miljöfaktorer

 

-Modellorganismer

-Gentekniska metoder:

- Hybrid-DNA

- CRISPR

-Genterapi

Länkar (filmer):

https://app.studi.se/l/kromosomer-och-anlag

 

https://app.studi.se/l/dominanta-och-recessiva-anlag

 

https://app.studi.se/l/arv-och-miljoe

v.5

s. 418–422

10.4 Från avel till genslöjd

 


 


 

-Avel

-Förädling

-Genteknik

-GMO (GenModifierade Organismer)

Länkar (filmer):

https://app.studi.se/l/genteknikv.6

s. 423–427

10.5 Gener med nya uppdrag

 

Kapitelprov

  

-Trofnivå

-Skräddarsydda grödor

-Bekämpningsmedel

 

Vad ska du lära dig?

 När vi är klara med området ska du:

 • förklara vad kromosomer, DNA och gener är och deras funktion
 • känna till något om olika celldelningar: vanlig och reduktionsdelning
 • redogöra för vad den genetiska koden är och var den finns
 • beskriva hur vi ärver våra gener
 • förklara skillnaden mellan dominanta och vikande anlag och ge några exempel
 • beskriva vad en mutation är och vad den kan leda till
 • känna till några användningsområden för genteknik och kunna argumentera kring detta.
 • kunna föra resonemang, diskutera, bemöta åsikter och argumentera kring ärftlighet samt människans påverkan på naturen.
 • evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Bi  A 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  A 9
 • Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
  Bi  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  A 9
 • Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: