Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden åk 4

Skapad 2021-01-08 11:02 i Växthusets skola Uppsala
vikingatiden.
Grundskola 4 Historia Religionskunskap SO (år 1-3) Svenska
Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid. Vad ska vi arbeta med? Under arbetets gång kommer ni att få kunskap om vikingarnas liv och deras religion genom muntliga genomgångar och diskussioner, läsa texter, se på filmer samt praktiskt arbete. Ni kommer att få lära er om hur det var att leva på vikingatiden. Hur samhället var uppbyggt, hur de bodde, vikingafärder, handel, asatro och runskrift. I vikingatidens Europa kom ordet att betyda ”pirat”, eftersom nordborna blev mest kända för sina plundringståg. Men vikingarna var också mycket skickliga handelsmän, hantverkare, berättare, diplomater och upptäcksresande.

Innehåll

Kulturmöten och statsbildning i Norden, cirka 800–1100

Nordens kulturmöten med andra delar av världen genom vikingars resor.

·       Statsbildning och kristendomens etablerande i Norden samt konsekvenser av dessa förändringar.

·       Likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män under tidsperioden.

·       Vad historiska källor är, till exempel arkeologiska fynd, texter, muntliga berättelser och digitalt material, och hur de kan användas för att ge kunskaper om det förflutna.

·       Historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur vikingar framställs i populärkulturen.

Förmågor:

 • Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används
 • ·       kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp och långa historiska linjer,
 • ·       förmåga att ställa frågor till historiska källor samt att tolka, kritiskt granska och värdera dessa, och
 • ·       förmåga att reflektera över hur historia kan brukas i olika sammanhang och för olika syften

Vad ska du lära dig? 

 • ·       Under vilken tidsperiod Vikingatiden var
 • ·       Varför vikingarna åkte på sina resor och vart de for
 • ·       Hur vikingaskeppen var byggda
 • ·       Vilka varor vikingarna handlade med
 • ·       Hur det gick till när Asa-tron övergick i Kristendom
 • ·       Se spår från Vikingatiden i dagens samhälle
 • ·       Begrepp se respektive kapitel

Vad du ska lära dig kapitelvis:

Vad är historia?

·       Varför något hänt?

·       Hur det gick till?

·       Vad som hände sedan?

·       Begrepp; forntiden, vikingatiden, medeltiden, tidsperiod.

På jakt efter sanningen kan en använda sig av två olika källor:

·       Saker man kan ta på t ex skelett, vapen, verktyg.

·       Skrivna källor t ex brev, kartor och dagböcker.

Forntiden

·       När människor kom till Norden

·       Jägarfolken som lärde sig bli bönder

·       När människor började göra verktyg och vapen av metall i stället för sten

·       Hur nya idéer kom söderifrån

·       Begrepp: forntiden, stenålder, bronsålder, järnålder, tidsperiod

Vikingatiden

·       Vem kunde vara en viking?

·       Livet i en vikingaby

·       Vikingarnas resor

·       Vikingarnas gamla gudar

·       Hur vikingar blev kristna

·       Varför vikingar började anfalla andra folk

Begrepp: vikingar, arkeolog, runa, ätt, smedja, slägga. Vikingatåg, husbonde, husmor, träl, krigsbyte, bärnsten, tjära, slav, ökänd, flotta, plundring, köpmän, härska, härja, koloni, marknad, hantverkare, missväxt, väsen, vis, högsäte, fruktsamhet, helig plats, tempel, offer, släktsaga, skriva vers, stifta lagar, riksdag

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi Re Sv SO
Vikingatiden, åk 4-5

>>>
>>>
>>>
Känna till vikingarnas religion - asatron.
Du känner till någon asagud.
Du känner till några asagudar.
Du har goda kunskaper om flera asagudar och kan redovisa vad du vet om dem.
Känna till vikingarnas resor.
Du känner till att och hur vikingarna reste ut i världen .
Du känner till att vikingarna reste ut i världen, hur de reste och du kan redogöra för några platser.
Du har goda kunskaper om hur och vart vikingarna reste, varför de reste och vad deras resor innebar för människorna i form av ex. handel och kulturutbyte.
Känna till hur man levde på vikingatiden och hur deras samhälle var uppbyggt.
Du känner till att människors levnadsvillkor såg annolunda ut under vikingatiden.
Du känner till att människors levnadsvillkor såg annorlunda ut under vikingatiden. Du kan muntligt eller skriftligt berätta hur livet kunde se ut om du var kvinna, man eller barn.
Du har goda kunskaper om hur människors olika levandsvillkor såg ut under vikingatiden, Du kan redovisa muntligt/skriftligt.
Känna till hur kristendomen kom till Norden.
Du kan kortfattat redogöra viss fakta om hur kristendomen började införas i Norden.
Du kan redogöra för delar av hur det gick till när kristendomen började införas i Norden och du känner till några centrala figurer.
Du kan utförligt redogöra för hur det gick till när kristendomen började spridas i Norden. Du kan också redogöra för några centrala figurer muntligt/skriftligt.
Känna till vikingarna skriftspråk - runor.
Du kan på ett enkelt sätt berätta vad runor är.
Du kan redogöra för vad runor är.
Du kan redogöra för vad runor är och skriva något med runskrift.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: