Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska uppfinningar och innovationer

Skapad 2021-01-08 11:17 i Stenkulan Lerum
Vi kommer att läsa om uppfinnare och göra egna uppfinningar.
Grundskola 5 Svenska Fysik Teknik
Teknik finns i stora saker som hus och tåg. Det finns också i små saker som blixtlås, gem och skruvar. Teknik finns faktiskt nästan överallt. Men vem kommer på allt och när blir en sak till en uppfinning?

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska du ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk verksamhet har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön. Vidare ska undervisningen ge dig förutsättningar att utveckla tilltro till din förmåga att bedöma tekniska lösningar och relatera dessa till frågor som rör estetik, etik, könsroller, ekonomi och hållbar utveckling.

Mål

Du ska beskriva en teknisk uppfinning eller innovation:

 • Hur uppfinningen fungerar.
 • Vad uppfinningen används till. 
 • Vem upptäckte den och hur har den påverkat vår levnadssituation.
 • När uppfinningen uppfanns
 • Hur uppfinningen har utvecklats under åren. 
 • Av vilka material uppfinningen är gjord av.
 • Rita en skiss på uppfinningen.
 • Vilka förbättringsförslag du ser.

Undervisning

Vi kommer att arbeta på följande sätt:

 • Läsa fakta om uppfinningen. 
 • Titta på film om uppfinnare och uppfinningar.
 • Skriva en faktatext om valfri teknisk uppfinning.
 • Muntligt redovisa för dina klasskompisar
 • Delta i de diskussioner som uppstår.

Bedömning

Din förmåga 

 • att beskriva tekniska saker.
 • använda ämnestypiska ord.
 • att skapa en skiss och text.
 • att redovisa muntligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Sv Tk
Teknik: Uppfinningar och innovationer

På väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Beskriva
Bedöms utifrån arbetet med uppfinningar.
Du kan ge exempel och beskriva enkla tekniska saker som du känner till och några olika delar i dem.
Du kan förklara enkla tekniska saker som du känner till och hur några delar i dem fungerar tillsammans.
Förbättra
Bedöms utifrån arbetet med uppfinningar.
Du kan förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett ganska bra sätt att lösa problem och göra enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett bra sätt att lösa problem och göra utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Arbetssätt och tekniker
Bedöms utifrån arbetet med uppfinningar.
Du kan hjälpa till att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt teknikarbete går framåt.
Modeller
Bedöms utifrån arbetet med uppfinningar.
Du kan visa på ett enkelt sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett ganska bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett utvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett bra sätt hur du har tänkt.
Diskutera
Bedöms utifrån arbetet med uppfinningar.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: