Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är religion? (Re åk4-6)

Skapad 2021-01-08 11:07 i Länna skola Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Människor har i alla tider funderat över frågor om livet, naturen och varför vi människor finns till. Religionerna har varit människornas sätt att försöka besvara de här svåra frågorna. Du ska nu få veta mer om vad religion och livsåskådning är. Varför vi behöver kunskap om religioner. Några tidiga religioner.

Innehåll

Syfte

·         Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.

·         Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.

·      Centralt innehåll

 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 • Begreppen religion och livsåskådning.
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Arbetssätt

 • Läsa faktatext i SO-boken och svara på frågor på arbetsblad
 • Se undervisningsfilmer
 • Samtala om och använda ord och begrepp inom området religion och livsåskådning, traditioner, etik och moral.

Kunskapskrav

Då du arbetat med kapitlet ”Vad är religion?”:

·        Du kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

·        Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.

·        Du kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

Bedömning

Läraren bedömer om…

Du kan använda ord och begrepp då vi samtalar och för enkla resonemang, drar slutsatser och reflekterar.

Läraren bedömer ditt arbete med arbetsbladen.

Matriser

Re
Vad är religion? (åk4-6)

Vad är religion?

 • Re   analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re   reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
På väg att nå kunskapskraven
Når kunskapskraven
Når längre än kunskapskraven
Fornnordisk och samisk religion
• Du kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
 • Re  4-6
 • Re  4-6
Du kan berätta om fornnordisk religion men inte om den samiska gamla religionen.
Du kan på ett enkelt sätt berätta om samernas gamla religion. Du använder orden: ursprungsfolk, nåjd, själ, jojk. Du kan på ett enkelt sätt berätta om fornnordisk religion. Du använder orden: asagudar, människor, jättar, Midgårdsormen,
Du kan berätta om samernas gamla religion. Du använder orden: ursprungsfolk, nåjd, kroppssjäl, frisjäl, jojk, trans, trumma. Du kan berätta om fornnordisk religion. Du använder orden: asagudar, människor, jättar, Midgårdsormen, Yggdrasil, Asgård, Midgård, Utgård, gudar, gudinnor.
Halloween och Alla helgons dag
• Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
 • Re  4-6
 • Re  4-6
Du vet att högtiderna Halloween och Alla helgons dag firas men du kan inte berätta hur eller varför de firas.
Du kan på ett enkelt sätt berätta om hur man firar Halloween och Alla helgons dag.
Du kan berätta om Halloween och Alla helgons dag. Du kan berätta om hur högtiderna kom till, hur de firades förr i tiden och hur de firas nu.
Religion och livsåskådning, hur lever vi?
• Du kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
 • Re  4-6
 • Re  4-6
Du kan inte ge något exempel på hur man kan lära sig av en berättelse.
Du kan ge exempel på hur man kan kan lära sig av en berättelse.
Du kan berätta om varför berättelser har stor betydelse för oss människor och hur berättelser har "skapat" religioner.
Ceremonier och riter
 • Re  4-6
Du kan inte ge exempel på någon ceremoni eller rit.
Du kan ge exempel på några ceremonier och riter.
Du kan berätta om några olika ceremonier och riter och förklara varför man har dessa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: