Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap 3 Tid, tabeller och diagram.

Skapad 2021-01-08 11:07 i Trönningeskolan Halmstad
Kapitel 3: Tid, tabeller och diagram
Grundskola 4 Matematik
Kommer du i tid till lektionen? Kan du läsa av tidtabellen när du ska åka buss? För att kunna skriva datum på olika sätt så måste du kunna veckans dagar och månaderna. Vet du skillnaden mellan ett stapeldiagram och cirkeldiagram?

Innehåll

I det här arbetsområdet ska du lära dig:

 • kunna olika enheter för tid
 • kunna räkna med tid
 • kunna skriva datum på olika sätt
 • kunna läsa av enkla tabeller
 • kunna läsa av stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram

Begrepp vi ska arbeta med:

 • analog
 • digital
 • timme
 • minut
 • sekund
 • kvart
 • dygn
 • år
 • skottår
 • månader
 • vecka
 • datum
 • tabell
 • stapeldiagram
 • cirkeldiagram
 • linjediagram

Så här ska vi arbeta:

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner där du har möjlighet att visa din muntliga förmåga.
 • Vi kommer att ha lektioner där du får befästa dina kunskaper praktiskt.
 • Vi kommer att arbeta i Matematikboken Alfa utifrån olika nivåer.
 • Vi kommer att använda digitala läromedel, elevspel och skolplus.

 

Veckoplanering

Kapitel 3 – Tid, tabeller och diagram

Vecka 1

Kapitel 3.1 – ”Kan du klockan?”

Vecka 2

Kapitel 3.2 – ”Räkna med tid”

Vecka 3

Kapitel 3.3 – ”Fler enheter för tid”

 Vecka 4

Kapitel 3.4 – ”Tabeller”

Kapitel 3.5 – ”Diagram”

 Vecka 5

3.6 – ”Människor och djur”

 Vecka 6

”Blandade uppgifter” ”Diagnos 3”

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: