Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Östasiatiska religioner- Hinduism och Buddhism

Skapad 2021-01-08 11:10 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 8 – 9 Religionskunskap
Hinduismen är förmodligen världens äldsta levande religion och Buddhismen utvecklades ur den för ca 2500 år sen. Dessa två världsreligioner har sitt säte i Indien och har många likheter, men också stora skillnader.

Innehåll

Arbetsområde:

Arbetsområde Östasiatiska religioner- Hinduism och Buddhism samt Islam.

Konkreta mål:

Efter avslutat ämnesområde skall du ha en ökad förståelse för seder och bruk (traditioner, utövande och ritualer) inom Hinduism och Buddhism. Du skall även ha kännedom om likheter och skillnader mellan dessa och orsaker till varför dessa likheter eller skillnader finns. Du ska även ha en ökad förståelse för de olika religiösa lärorna; vad tror de på? Vem är gud? Vi ska också arbeta med livsfrågor och identitetsskapande inom religionerna med olika perspektiv.

Bedömning:

Lektionsbedömningar samt ett avslutande skriftligt prov. 

Uppgifter

 • Kastsystemet i Indien - skrivuppgift

 • Kastsystemet i Indien - skrivuppgift

 • Kastsystemet i Indien - skrivuppgift

 • Begreppstest - Hinduism

 • RE- Östasiatiska religioner- Prov

 • RE- Östasiatiska religioner- Prov

 • RE- Östasiatiska religioner- Prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9

Matriser

Re
RE- Hinduism och Buddhism

E
C
A
Kunskaper och begrepp
Med hjälp av begrepp kan du visa kunskaper om centrala tankegångar, urkunder (skrifter) och riter och ceremonier inom Hinduism och Buddhism
Med hjälp av några begrepp visar du dina grundläggande kunskaper om religionerna genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Med hjälp av många begrepp visar du dina goda kunskaper om religionerna genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Med hjälp av begreppen som är kopplade till religionerna visar du dina mycket goda kunskaper genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Jämföra genom att se likheter och skillnader
Jämföra och resonera om likheter och skillnader när du jämför de östasiatiska religionerna med varandra.
Du för enkla resonemang genom att jämföra likheter och skillnader mellan de östasiatiska religionerna
Du för utvecklade resonemang genom att jämföra likheter och skillnader mellan de östasiatiska religionerna
Du för välutvecklade resonemang genom att jämföra likheter och skillnader mellan de östasiatiska religionerna
Påverkan- samhälle och identitet
Du ska beskriva samband mellan religionerna och samhället, samt hur en persons identitet kan påverkas av religionstillhörigheten.
Du kan beskriva enkla samband och föra enkla resonemang om dessa sambanden mellan religionerna, samhälle och identitet.
Du kan beskriva utvecklade samband och föra goda resonemang om dessa sambanden mellan religionerna, samhälle och identitet.
Du kan beskriva välutvecklade samband och föra mycket goda resonemang om dessa sambanden mellan religionerna, samhälle och identitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: