Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2021-01-08 11:10 i Parkskolan Ludvika
En planering för höstens arbete utifrån Gleerups digitala läromedel i engelska.
Grundskola 5 Engelska
Vi kommer arbeta med engelska i tal, skrift och text för att öka dina förmågor i engelska.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 Vi tränar på att lyssna, förstå och prata engelska. Vi fortsätter att skriva kortare texter på engelska och kommer även att påbörja att bearbeta texterna som vi skriver.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi använder oss av Gleerups digitala läromedel i engelska samt olika övningar kopplat till detta. De olika kapitlen handlar om vardagsnära och intressanta teman som vi läser och pratar runt tillsammans.

Vi övar ordförståelse och stavning i arbetet med bearbetning av de kortare texterna.
Vi kommer utöver Gleerups digitala läromedel även arbeta med olika kommunikationsövningar.

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna lyssna och följa talad engelska, inspelade texter och liknande.
Du ska kunna delta aktivt i kommunikationsövningarna samt utveckla din förmåga att uttrycka dig med hela meningar.
Du ska kunna tala, berätta och beskriva.
Du ska kunna framställa kortare texter.

Hur du får visa vad du kan:

Du deltar aktivt i olika typer av övningar och uppgifter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: