Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Material och byggnader 07B vt21

Skapad 2021-01-08 11:14 i Klaraskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Teknik
Vad behöver man veta om husbygge?

Innehåll

Lektion 7 3/3 (v9)

-          Gå in på https://digilar.se/

-      Klicka på logga in uppe till höger.

-          Logga in via Googleknappen G (som finns under där man ska skriva in sina inloggningsuppgifter).

-          Välj kursen Teknik 07B.

-          Klicka på uppdrag

-          Gör klart uppdrag V6 och v7.

-      Gör uppdgraget v9 (Broar - instuderingsfrågor och Arbeta på egen hand).

-      Gå in på Studi.

-      Se filmerna om Stål

-      Se film och gör uppgifterna: Metallers materialegenskaper, Plasters materialegenskaper och elasticitet.


Lektion 6 17/2 (v7)

-          Gå in på https://digilar.se/

-      Klicka på logga in uppe till höger.

-          Logga in via Googleknappen G (som finns under där man ska skriva in sina inloggningsuppgifter).

-          Välj kursen Teknik 07B.

-          Klicka på uppdrag

-          Gör klart uppdrag V6 (Material, Förstärkning)

-          Läs texterna och gör sedan:

-          Instuderingsfrågor

-          Arbeta på egen hand.

-          Gör uppdrag V7 (Starkt och lätt)

-          Läs texterna och gör sedan:

-          Instuderingsfrågor

-          Arbeta på egen hand.

Lektion 5 10/2 (v6)

-          Gå in på https://digilar.se/

-      Klicka på logga in uppe till höger.

-          Logga in via Googleknappen G (som finns under där man ska skriva in sina inloggningsuppgifter).

-          Välj kursen Teknik 07B.

-          Klicka på uppdrag

-          Börja med området Material

-          Läs texterna och gör sedan:

-          Instuderingsfrågor

-          Arbeta på egen hand.

-          Blir ni klara så fortsätter ni med området Förstärkning

-          Läs texterna och gör sedan:

-          Instuderingsfrågor

-          Arbeta på egen hand.

 

Lektion 4 3/2 (v5)

- Gå in på https://www.movehome.se/

 - Klicka på Starta bygg online.

 - skapa ett konto.

 - Testa att bygga några olika hus.

  • Tänk på hur mycket de olika valen man kan göra kostar.
  • Tänk på vad startpriset är och vad det står för pris när ni är klara och har byggt det som ni vill ha det.
  • Läs vad som står för de val ni gör. T.ex. vilka fönster väljer ni? Vilket värmesystem väljer ni? Vilka fördelar har valen ni gör och vad kostar de?
  • När ni byggt ett hus så titta på planlösningen. Hur ligger rummen i förhållande till varandra. Hur går man igenom huset. Tanken är att ni ska göra egna planlösningar senare och planera egna hus så det kan vara bra att få lite tankar här.

Lektion 3 27/1 

- Gå in på Gleerupsportal.se

- Gå in på planeringar och välj Teknik 07B. I modulen för V4 finns 8 delar som ni ska gå igenom och svara på frågorna.

 

Lektion 2 20/1

 - Läs igenom de ord och förklaringar du gjorde förra lektionen.
 - Se avsnitt 1-10 av bygga hus.
https://www.svtplay.se/video/21702478/bygga-hus/bygga-hus-sasong-1-avsnitt-1

När ni ser avsnitten så kommer ni få begreppen i begreppslistan i ett sammanhang som kanske gör att ni förstår dem bättre. Så när ni ser avsnitten så är tanken att ni kan gå in och uppdatera era förklaringar av begreppen.

 

Lektion 1 13/1

 - Begrepp. Ta reda på vad de betyder och skriv en kort förklaring till dem:

Bygglov

Situationsplan

Fasadritning

Konstruktionsritning

Planritning

Frostfritt djup

Makadam

Dränering

Betong

Armering

Cellplast

Vattenpass

Fackverk

Balk (I-balk, T-balk, U-balk)

Korrugering

Takstol

Limträ

Tryckimpregnering

Spontade brädor

Ångspärrskikt

 

 

Centralt innehåll:

  • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.

 

Kunskapskrav relevanta för avsnittet:

Kunskapskrav för betyget E

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Kunskapskrav för betyget C

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Kunskapskrav för betyget A

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: