👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - grammatik

Skapad 2021-01-08 11:24 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundläggande grammatik, ordklasser och satsdelar
Grundskola 7 – 9 Engelska
Grammatik är reglerna vi behöver för att använda orden (språkets byggstenar) på ett korrekt sätt när vi skriver och pratar. Vi behöver kunskaper i grammatik för att förstå mer om hur språk är uppbyggda. När vi vill förbättra vårt eget språk och prata med andra om språket på ett specifikt sätt behövs också grammatikkunskaper. Undervisningen i andra språk, till exempel engelska, tyska, spanska och franska underlättas av att vi kan en del om svenskans grammatik, så att vi kan jämföra och se skillnader och likheter mellan språk.

Innehåll

Undervisning

I helklass ska vi ha genomgångar om hur grammatiken fungerar och vilka regler eleverna bör känna till. Eleverna ska göra övningar med olika grammatiska svårigheter. De jobbar individuellt, och tillsammans med andra, med olika övningar.

Bedömning

Elevernas grammatiska kunskaper testas genom skriftliga och muntliga test. 

Material

I de uppgifter som delas ut här så kommer det finnas tydliga anvisningar kring hur uppgifterna ska lösas och med vilket material eleverna kommer arbeta med. 

Uppgifter

 • Adjectives and Adverbs

 • Sentences, Word order (part 1)

 • Road To Grammar part 2.

 • Road To Grammar part 2.

 • Road To Grammar part 1.

 • Road To Grammar part 2

 • Road To Grammar part 2.

 • Road To Grammar part 2.

 • Road To Grammar part 2

 • Road To Grammar part 1.

 • Road To Grammar part 1.

 • Road To Grammar part 1.

 • Road To Grammar part 1.

 • Substantiv 2

 • Substantiv 2

 • I don't understand + Phrasal Verbs

 • Substantiv 2

 • Substantiv 2

 • Substantiv 2

 • Substantiv 2

 • I don't understand + Phrasal Verbs

 • I don't understand + Phrasal Verbs

 • I don't understand + Phrasal Verbs

 • I don't understand + Phrasal Verbs

 • Sentences, word order p1

 • Sentences, word order p1

 • Sentences, word order p1

 • Sentences, word order p1

 • Sentences, word order (part 1)

 • Much/many and Little/few

 • Much/many and Little/few

 • Much/many and Little/few

 • Much/many and Little/few

 • Much/many and Little/few

 • Much/Many and Little/few

 • Adjektiv & Adverb 1

 • Adjektiv & Adverb 1

 • Artiklar (a/an/the) 1

 • Substantiv (nouns, genitiv) 1

 • Quantifiers – much, many, some, any, few, little, each, every

 • Pronomen (pronouns) 1