Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 4 Samisk, judendom och kristendom

Skapad 2021-01-08 11:17 i Växthusets skola Uppsala
Ett arbetsområde om religion, i detta fall förutom Kristendom även fornskandinavisk och samisk religion. Arbetsområdet påbörjas med ett "Bibeläventyr".
Grundskola 4 Religionskunskap
Vi börjar på vikingatiden, knyter ihop religionen med historian, och lär oss om hur det såg ut på den tiden. Vad trodde man på då? Hur har deras tro påverkat oss? Finns det spår av asatron i vårt samhälle idag? Hur började kristendomen ta fart? Vad är det vi tror på? Finns det likheter och skillnader mellan kristendomen och asatron? Vi ska även lära känna samerna, vår ursprungsbefolkning, och hur de lever. Vad tror de på? Finns det likheter mellan deras tro, asatron och kristendomen?

Innehåll

 

 

Förmågor:

 • -       kunskaper om religioner och andra livsåskådningar samt om olika tolkningar och varierande praktiker inom dessa,
 • -       förmåga att kritiskt granska frågor som rör relationen mellan religion och samhälle, och
 • -       förmåga att resonera om etik, moraliska frågor och livsfrågor utifrån olika perspektiv.

 

Vad du ska lära dig:

·       få kunskap om vad begreppen religion och tro innebär

·       få kunskap om fornskandinavisk religion

·       få kunskap om samerna och deras religion

·       få kunskap om kristendomen och hur den startade

·       genom sina nya kunskaper om de olika religionerna utveckla förmågan att göra jämförelser dem emellan

·       utveckla förmågan att göra jämförelser mellan dåtidens tro och vår tro idag

·       se hur de olika religionerna har påverkats av de olika skeenden i samhället

Vad du ska lära dig kapitelvis om hur;

Religionerna växer fram

·       ursprungsfolkens religioner

·       samernas och deras gamla religion

·       fornordisk religion och asagudar

·       hur världens fem religioner har uppstått.

·       Begrepp: ande, trans, jojka, gast, arisk,

Gamla testamentet

·       Adam och Eva i Edens lustgård.

·       Abraham som är viktig för både judar, kristna och muslimer

·       Moses som räddade Israels folk från fångenskap i Egypten.

·       Israels folk och deras långa ökenvandring från Egypten till Kanaans land.

·       Guds tio regler för livet.

·       Begrepp; altare, omskära, profet, försoninsdagen,

Judendomen

·       När israel blev judarnas eget land

·       Hur det är att leva som jude och vad familjen gör när det är sabbat

·       Vad som händer när det är gudstjänst i synagogan

·       Pesach, Sukkot och andra högtider som många judar firar.

·       Begrepp; konvertera,

Nya Testamentet

·       Josef och Maria och när Jesus föddes

·       Jesus liv och vad han gjorde

·       Varför människor tyckte att Jesus var speciell

·       Vad som hände när Jesus dog

·       De första kristna och vad de trodde på.

·       Begrepp: rökelse, myrra, döpa, människosonen, välsigna, synda, laglärda, Elias, salig, satan, Hosianna, Davids son, häda, korsfästning, sabbaten, uppstå

Kristendomen

·       Hur sverige blev ett kristet land

·       Den heliga Birgitta – Sveriges första helgon

·       Martin Luther som tyckte att alla borde få höra Bibeln på sitt eget språk

·       Hur det är att leva som kristen och vad bönen betyder

·       Vad som händer i kyrkan på söndagar

·       Varför vi firar jul, påsk och andra högtider.

·       Begrepp: trosbekännelsen, missionär, helgon, laglöshet, fredlöshet, sakristia, diakon,

 

Detta kommer att bedömas:

 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu
 • Min bok om fornordisk-, samisk-, judisk religion och kristendom
 • Kooperativt prov
 •  Läxor

 

 

Konkreta mål översikt skriftligt:

 redogöra för kristna ceremonier såsom dop, konfirmation, bröllop och begravning

redogöra för kristna högtider och varför de firas, t ex jul och påsk

·       återge någon berättelse ur såväl Gamla som Nya testamentet

·       några symboler inom Kristendom och vad de betyder

·       göra jämförelser mellan kristendomens betydelse för människor förr och nu

·       redogöra för samernas historia, kultur och religion

Din förmåga att muntligt:

 • återge någon eller några berättelser ur Bibeln
 • berätta om kristendomens heliga platser och rum
 • beskriva ritualer och levnadsregler inom kristendomen
 • jämföra kristendomens betydelse för människor förr och nu och berätta om några högtider inom Kristendomen, t ex jul och påsk.
 • resonera om vad kristendom eller andra livsåskådningar kan betyda för olika människor.
 • berätta om samerna.
 • berätta om samisk religion.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6

Matriser

Re
Religion åk 4

Redogöra för kristna cermonier
 • Re  E 6
Kan ge exempel på kristna cermonier.
Kan ge exempel på kristna cermonier och berätta hur de går till.
Redogöra för kristna högtider
 • Re  E 6
Kan ge exempel på kristna högtider.
Kan ge exempel på kristna högtider och berätta hur de går till.
Jämföra kristendomens betydelse förr och nu
 • Re  E 6
Gör enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse förr och nu.
Gör enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse förr och nu samt motiverar
Diskutera livsfrågor
 • Re  E 6
Du svarar på livsfrågor och förklarar till viss del varför du tror och tänker som du gör, vilket till viss del för resonemanget framåt
Du svarar på livsfrågor och förklarar tydligt varför du tror och tänker som du gör, vilket för resonemanget framåt
Återge någon berättelse ur Bibeln.
 • Re  E 6
Du skriver/berättar händelsen i form av stödord med någorlunda röd tråd.
Du skriver/berättar händelsen på ett detaljrikt och tydligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: