Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Öde Ön - ett skrivprojekt åk 5 VT21

Skapad 2021-01-08 11:22 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Du kommer att skriva en berättelse i flera kapitel. Berättelsen ska handla om hur du blir skeppsbruten och hamnar på en öde ö. Hur kommer du att klara dig?

Innehåll

 

Mål

Målet är att du ska träna på att utveckla dina förmågor i att: 

-formulera dig i tal och skrift

-anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

-urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normen

Arbetssätt och redovisning

Du kommer att få skriva dina utkast på datorn. 

Din berättelse ska ha fem kapitel, inför varje kapitel får du ett nytt problem som du ska lösa.

Du ska kunna bearbeta och förbättra din text efter att du fått respons

Du ska ge olika kamrater respons på deras  berättelser.

  

Visa din kunskap - Bedömning

Du ska kunna skriva en berättelse där innehållet följer givna instruktioner.
Bedömningen avser också din förmåga att kunna skriva en berättelse så en läsare kan följa med i berättelsen. 
Du ska kunna använda punkt, stor bokstav, sklijetecken, (utropstecken, frågetecken, kommatecken) ny rad och talstreck vid dialog.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Matris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Vad är en robinsonad?
Att ha kunskaper om genren
Du har viss kännedom om vad som utmärker robinsonader och kan ge något exempel på detta.
Du har god kännedom om vad som utmärker robinsonader och kan ge exempel på detta.
Du har mycket god kännedom om vad som utmärker robinsonader och kan ge utvecklade exempel på detta.
Skriva
Att skriva med innehåll och struktur
Du har skrivit en berättelse med enkelt innehåll och i huvudsak fungerande struktur.
Du har skrivit en berättelse med utvecklat innehåll och fungerande struktur.
Du har skrivit en berättelse med väl utvecklat innehåll och i väl fungerande struktur.
Stavning
Att använda de svenska stavningsreglerna
Du visar viss säkerhet när det gäller stavning.
Du visar god säkerhet när det gäller stavning.
Du visar mycket god säkerhet när det gäller stavning.
Skrivregler
Att använda de svenska skrivreglerna
Du visar viss säkerhet när det gäller de svenska skrivreglerna, t.ex. användning av skiljetecken.
Du visar god säkerhet när det gäller de svenska skrivreglerna, t.ex. användning av skiljetecken.
Du visar mycket god säkerhet när det gäller de svenska skrivreglerna, t.ex. användning av skiljetecken.
Beskriva
Att beskriva händelser, miljöer och personer
Du har använt enkla beskrivningar av händelser, miljöer och personer i din berättelse.
Du har använt utvecklade beskrivningar av händelser, miljöer och personer i din berättelse.
Du har använt väl utvecklade beskrivningar av händelser, miljöer och personer i din berättelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: