Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäck Människan -Kropp och hälsa VT21

Skapad 2021-01-08 11:28 i Andersbergsskolan Halmstad
Grundskola 5 Biologi
Vår kropp är fantastisk! Är man hungrig kurrar magen och när man är trött så gäspar man. Om man har sprungit så svettas man och blir man rädd så slår hjärtat snabbare. Kroppen visar på olika sätt hur vi mår och vad vi behöver. När kroppen behöver något försöker den tala om det. Under några vårterminen kommer NO-lektionerna fokusera på människokroppen.

Innehåll

 

Vad ska eleven lära om?

 

Vi kommer att arbeta med kropp och hälsa.

 

Hur hälsan påverkas av mat, sömn, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel.

 

Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering funktion och samverkan.

 

Några vanliga sjukdomar, hur de kan förebyggas och behandlas.

 

Människans pubertet och sexualitet .Kärlek, ansvar, jämställdhet och hur ett barn blir till.

 

Hur ska eleven lära?

 

Vi kommer att använda boken, Upptäck Människan + stenciler

 

Genom gemensamma genomgångar.

 

Film

 

Arbeta gemensamt med faktatexter (läsa, lyssna och skriva)

 

Diskutera och samtala om vår kropp och hälsa

 

Genomföra olika undersökningar och dokumentera dessa

 

Bedömning; Vad ska bedömas?

 

Hur väl du når målen för arbetsområdet.

 

Efter avslutat arbetsområde ska du:

 

 • Ha kunskap om organens namn, placering i kroppen, funktion och hur de samverkar
 • Kunna beskriva hur ögat och örat fungerar (ljus och ljud)
 • Ha kunskap om energi och hur vi använder den i kroppen
 • Veta något om goda hälsovanor
 • Kunna ge exempel på vad som händer i kroppen under puberteten och när du blir gammal
 • Kunna beskriva och redogöra för viktiga begrepp inom arbetsområdet
 • Kunna samtala om och diskutera enkla frågor som rör din kropp och din hälsa
 • Kunna genomföra och dokumentera enkla undersökningar enskilt och i grupp

 

Hur ska det bedömas?

 

Genom kontinuerlig bedömning via dialoger och diskussioner i undervisningen samt i utförande av olika arbetsmoment. 

 

När ska det bedömas?

 

Under vårterminen 2019

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Upptäck Människan

Du och din kropp

Under den här delen arbetar vi med celler, kroppens olika delar, huvud, axlar, lår mm. Vi går även igenom vad muskler har för funktion i kroppen och vad man behöver för att kroppen ska må bra.
Nått delar av målen
Utvecklingsförslag
Nått målen
Nått målen med god marginal
Kroppens delar
Vilka är kroppens olika delar och vad de har för funktion i kroppen
Du känner till några delar av kroppens olika delar och kan benämna dem.
Tänk på att kroppen har många olika delar t.ex. huvud, axlar, knä och tå
Du har kan benämna flera delar av kroppen och var de är placerade
Du har goda kunskaper om kroppens olika delar och kan benämna de flesta av dem.
Celler
Vad är celler och varför är de viktiga för vår kropp
Du känner till att olika celler i kroppen har olika funktioner
Tänk på att det finns olika typer av celler och att de har olika funktioner i kroppen. T.ex nervceller som fungerar som signalceller i kroppen eller blodceller som fungerar som transportceller för syre och koldioxid
Du känner till flera olika celler och deras funktioner i kroppen
Du har goda kunskaper om de olika cellerna i kroppen och vilka funktioner de har.
Träning och aktivitet
Vad händer med kroppen när du är aktiv och när du tränar
Du känner till några saker som händer i kroppen när du är aktiv och tränar
Tänk på att kroppen behöver sömn, aktivitet och för att man ska må bra
Du känner till flera saker om träning och aktivitet och vad som händer i kroppen
Du har goda kunskaper kring vad som händer i kroppen vid träning och aktivitet

Skelett, leder och muskler

Vi kommer att prata och benämna de olika inne i kroppen såsom de olika benen och de olika musklerna och lederna vi har i våra kroppar
Nått delar av målen
Utvecklingsförslag
Nått målen
Nått målen med god marginal
Skelett
Vilka ben har vi i vår kropp och vilken funktion har benen i vår kropp?
Du känner till några ben som vi har i våra kroppar och kan benämna några
Tänk på att benen i kroppen har många olika funktioner. I benen bildas blod, muskler och senor är fästa på benen
Du känner till flera ben och vilka funktioner de har i kroppen
Du känner till flera ben, var de finns och vad de har för funktion i kroppen i detalj.
Leder
Vilka typer av leder finns i vår kropp och vilken funktion har de?
Du har kännedom om att vi har olika leder i våra kroppar
Tänk på att det finns olika typer av leder i kroppen t.ex. gångjärnsleder och kulleder
Du vet vilka typer av leder vi har och var man kan hitta dem på kroppen
Muskler
Vad har musklerna för funktion i vår kropp och vilka typer av muskler har vi?
Du känner till vilka typer av muskler vi har i våra kroppar och vad de har för funktion i kroppen
Tänk på att när musklerna drar ihop sig får det kroppen att röra sig
Du vet till vilka typer av muskler vi har i våra kroppar och vad de har för funktion i kroppen
Du vet vilka typer av muskler vi har i våra kroppar och vad de har för funktion i kroppen och kan förklara hur musklerna fungerar i kroppen

Hjärta, blod och lungor

Nått delar av målen
Utvecklingsförslag
Nått målen
Nått målen med god marginal
Hjärta
Hur fungerar hjärtat, vilka delar består hjärtat av?
Du känner till vilken funktion hjärtat har i kroppen och något om vilka delar som finns i hjärtat.
Tänk på att hjärtat pumpar runt blodet i kroppen och att hjärtat har olika fyra "olika" rum med något som kallas förmak och kammare
Du vet vilken funktion hjärtat har i kroppen och hur hjärtat är uppbyggt
Du har god förståelse för hjärtats funktion i kroppen och kan beskriva hur hjärtat är uppbyggt i detalj.
Blod
Vilken funktion har blodet i våra kroppar och hur gör blodet för att ta sig runt om i kroppen.
Du känner till hur blodet tar sig fram i kroppen
Tänk på att blodet transporterar syre, näring och vatten till kroppens celler och koldioxid från cellerna tillbaka till lungorna
Du känner till hur blodet tar sig fram i kroppen och de olika vägarna blodet kan ta i kroppen
Du känner till hur blodet tar sig fram i kroppen och de olika vägarna blodet kan ta i kroppen både stora och lilla blodomloppet
Lungor
Vad har lungorna för funktion i kroppen och hur fungerar det när blodet tar upp syret från lungorna
Du känner till vilken funktion lungorna har i kroppen
Tänk på att lungorna tar upp syre från luften och att koldioxid följer med utandningen ut i luften igen.
Du vet vilken funktion som lungorna har i kroppen

Din kropp behöver mat

Nått delar av målen
Utvecklingsförslag
Nått målen
Nått målen med god marginal
Munnen
Vad har munnen för funktion för matsmältningssystemet och hur hjälper saliven till att bryta ner maten.
Tänk på att tänderna mosar maten och blandar den med enzymet amylas som hjälper till att bryta ner socker
Fokusera och lyssna under lektionstid och om du inte förstår något ställ frågor.
Du kan beskriva vad som händer i munnen vid matspjälkning
Du kan i detalj beskriva vad som händer i munnen i matspjälkningsystemet
Mage och tarmar
Vad händer med maten i din mage och i dina tarmar?
Tänk på att magen knådar maten till en välling och blandar maten med magsaften. Sen går maten vidare till tolvfingertarmen och sedan till tunntarmen där näring tas upp. Sedan kommer maten till tjocktarmen där vattnet sugs upp och till slut kommer maten ut genom ändtarmen
Fokusera och lyssna under lektionstid och om du inte förstår något ställ frågor.
Du kan beskriva vad som händer i mag- och tarmsystemet
Du kan noga beskriva vad som händer i mag- och tarmsystemet och några intressanta fakta kring matspjälkning t.ex. vilka enzymer hjälper till vid matspjälkningen
Njurar och lever
Vad har njurarna och levern för funktion i kroppen?
Tänk på att njurar och levern fungerar som kroppens reningsverk
Fokusera och lyssna under lektionstid och om du inte förstår något ställ frågor.
Du känner till vilken funktion njurar och levern har i kroppen

Nervsystemet

Nått delar av målen
Utvecklingsförslag
Nått målen
Nått målen med god marginal

Hud och sinnen

Nått delar av målen
Utvecklingsförslag
Nått målen
Nått målen med god marginal

Från barn till vuxen

Nått delar av målen
Utvecklingsförslag
Nått målen
Nått målen med god marginal

Sjukvård

Nått delar av målen
Utvecklingsförslag
Nått målen
Nått målen med god marginal

Ett bra liv

Nått delar av målen
Utvecklingsförslag
Nått målen
Nått målen med god marginal

Bi
Upptäck Människan - Kroppens sinnen

Hud och sinnen

Under arbetet kommer vi att arbeta med kroppens olika sinnen. Vi kommer att få lära oss mer om känsel, hörsel, syn, smak och lukt.
Nått delar av målen
Utvecklingsförslag
Nått målen
Nått målen med god marginal
Sinnen
 • Bi  4-6
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
Du känner till några av kroppens sinnen och vet hur de fungerar till viss del.
Tänk på att kroppens olika sinnen uppfattar ljus, ljud och känsel. Titta gärna på studi.se eller youtube och titta på olika filmer om ämnen "sinnen" Om det är något ord eller begrepp som du inte förstår, be om en förklaring.
Du har visat att du förstått hur kroppens sinnen fungerar och hur vi använder våra sinnen för att förstå världen omkring oss, genom syn, hörsel och känsel
Du har visat att du förstått hur kroppens sinnen fungerar väl och använder ord och begrepp och visar att du har en djupare förståelse för hur våra sinnen fungerar.

Bi
Upptäck Människan -Att bli vuxen

Rubrik 1

Nått delar av målen
Förbättringsförslag
Nått målen
Nått målen med god marginal
Från barn till vuxen
Du har varit med och deltagit i arbetet med puberteten och fått information kring vad som händer när du går från att vara barn till att bli vuxen. Du har tagit del av likheter och skillnader mellan pojkar och flickor och hur barn blir till.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: