Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk9 vt-21

Skapad 2021-01-08 11:44 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 9 Matematik
Tidigare när ni arbetat med geometri har ni fått lära er hur man räknar ut omkrets, area och volym på former och kroppar. 9:ans geometri handlar symmetri, likformighet, kvadrattal, kvadratrot samt den välkända Pythagoras sats.

Innehåll

INNEHÅLL

 • beskriva och förstå egenskaper hos symmetriska objekt
 • använda likformighet för att lösa matematiska problem
 • genomföra beräkningar med kvadratrötter med och utan miniräknare
 • undersöka giltigheten i och lösa problem med Pytagoras sats
 • förstå och använda samband mellan längdskala, areaskala, och volymskala.
 • föra och följa matematiska resonemang.
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang.
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen som tillhör geometri

Aktuella begrepp inom arbetsområdet är:

Spegling, symmetri, rotationssymmetri, likformighet, längdskala, areaskala, volymskala, kvadratrot, Pythagoras sats, katet och hypotenusa

 
Vi kommer också att repetera lite från årskurs 8.

 

 

FÖRMÅGOR SOM BEDÖMS

 • formulera och lösa matematiska problem              (Problemlösningsförmåga)

 • förstå och använda matematiska begrepp             (Begreppsförmåga)

 • välja, använda och värdera matematiska metoder
  när du gör beräkningar och löser rutinuppgifter     (Metodförmåga)

 • föra och följa matematiska resonemang                (Resonemangsförmåga)

 • beskriva, visa och redogöra för dina
  beräkningar och slutsatser                                     (Kommunikationsförmåga)

 

Extra fokus kommer att ligga på förmågan Problemlösning.

 

Bedömningen grundar sig på:

 • samtal och diskussioner under lektioner
 • Eget inlämningsjobb Pythagoras klart v 50
 • Diagnos vecka 5

 

Planering

I ditt classroom för matematik 9b finns filmer, tips och uppgifter du kan jobba med

förutom Bashäftet och din Z-bok.

v 48 - 51 Pythagoras, likformighet, symetri

v2 - 3  Bashäftet med Skala mm. 

V 3 - 4 Blandad problemlösning, bla Z boken sid 183 - 194.

V 5 då blir det en diagnos som du visar dina kunskaper i arbetsområdet

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Visad kunskap inom arbetsområdet

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Problemlösningsförmåga
Du har inte nått godtagbara kunskaper inom området än.
Du visar godtagbara kunskaper inom området.
Du visar mer än godtagbara kunskaper inom området.
Begreppsförmåga
Du har inte nått godtagbara kunskaper inom området än.
Du visar godtagbara kunskaper inom området.
Du visar mer än godtagbara kunskaper inom området.
Metodförmåga
Du har inte nått godtagbara kunskaper inom området än.
Du visar godtagbara kunskaper inom området.
Du visar mer än godtagbara kunskaper inom området.
Resonemangsförmåga
Du har inte nått godtagbara kunskaper inom området än.
Du visar godtagbara kunskaper inom området.
Du visar mer än godtagbara kunskaper inom området.
Kommunikationsförmåga
Du har inte nått godtagbara kunskaper inom området än.
Du visar godtagbara kunskaper inom området.
Du visar mer än godtagbara kunskaper inom området.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: